Debatt Svar till Jakob Styrenius ledare i VT den 25 augusti:

Nya huset på Slottsholmen verkar uppskattat, men Styrenius fortsätter i korruptionsspåret. Vågar vi kalla det kampanj?

Jag anklagades redan 2016 för korruption, då i tillkomsten av Gertrudsvik/HC. Han skrev ”kommunalråd satte sig i företagets knä och drev förhandlingar åt dem mot tredje part”. Det syftade helt klart på mig. Jag bad om en omedelbar precisering av vilken förhandling och vilka namngivna parter han syftade på, så jag skulle kunna försvara mig. Två gånger, utan svar. Uppenbarligen ingen grund.

I år gäller det påstådd korruption i tillkomsten av Slottsholmen. Även här saknas grund. I den externa granskningen som advokatbyrån Gärde genomförde på kommunens uppdrag friades jag från misstankarna om korruption. ”De var vänner – men inte korrupta” var rubriken i VT på Gärdes rapport.

Inte heller vänskapskorruption. För i tomtpriset ligger ingen särbehandling av Alm Equity/Ulvaeus, trots att priset är förmånligt relativt marknaden, eftersom andra liknande köpare också fått köpa tomter prissatta enligt samma förmånliga kommunala praxis. Sakförhållandet har bekräftats i VT av Carl-Magnus Mårheden och kommunens mark- och exploateringsingenjör Richard Ljunggren, liksom av Dan Nilsson (S) och Conny Tyrberg (C) i VT:s ”Snabba besked” inför valet.

Gärde pekade ut en tydlig oegentlighet. Mitt förvirrade undanhållande av två korta meningar i två mail. Här har jag helt klart handlat fel. Ja.

Mailen rör inte kommunen, utan en möjlig tomtaffär mellan olika privata intressenter. Varken kommunen eller jag är part i den affär som sedan blir av. Jag medverkar inte i kommunala beslut om affären. Kommunen välkomnar affären. Utifrån detta har kommunen, trots att jag klart medverkat till en oegentlighet i samband med dess utlämnande av handlingar, valt att inte gå vidare med någon åtgärd mot mig. Fel har begåtts, men alla fel är inte brott. En förundersökning är ändå inledd av en åklagare, då en ännu okänd person gjort en anmälan. I svensk rätt gäller juridiskt oskuldspresumtion, innebärande att alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen har bevisats.

Hade det funnits korruption i projektens tillkomst, varför är då den enda återstående oegentligheten, att ett fel har begåtts i det andra utlämnandet av mail som rör en helt annan tomt än den på Slottsholmen? Sveriges mest grävande journalister har ju i ett år läst tusentals dokument rörande min roll i Slottsholmen. Jag torde därför kunna ses som en unikt väl genomlyst kandidat i årets val. Inget annat namn på länets valsedlar har granskats lika noga. Klart du kan rösta på mig. Jag har alltid, utan egen vinning, agerat för Västerviks bästa.