Debatt Elnätspriser är en het diskussion. Olika konsumentorganisationer går till attack och media hakar på: vi betalar för mycket. Det verkar alla vara eniga om, förutom elnätsföretagen själva som hänvisar till investeringar. Men någonstans mitt i rapporteringen uppstår ett tomrum. Jag ser ingen som stannar upp och ställer frågan: vad händer om samhället inte investerar? Och vad får det för konsekvenser för Sveriges företag och samhället i stort?

Vi ska ha världens bästa elnät i Sverige. Det kan låta kaxigt, men varför skulle vi nöja oss med mindre? Sverige är ett av världens främsta länder, oavsett hur vi mäter. Sverige kan leda den globala utvecklingen. Vi har redan idag en världsledande industri inom flera områden och vi har spetsföretag inom IT som är med och förbättrar människors livskvalitet över hela världen. Det är en självklarhet att vi då också ska ha ett elnät i absolut världsklass. Det har vi vant oss vid, eftersom vi på 1960- och 70-talen satsade enorma summor på utbyggnaden av vårt elnät. Då var det med och skapade förutsättningar för att den svenska industrin med stålet, skogen och gruvorna skulle kunna konkurrera och komma ut och erövra världen. Då var det oljekris, eluppvärmning och kärnkraft som skapade nya förutsättningar.

Nu står vi mitt i nästa skifte – som troligtvis kommer innebära ännu större förändringar. Moderniseringen av elnätet måste kunna säkerställa den omställning av energisystemet som pågår, vilket kommer innebära dramatiska förändringar under de närmaste tio femton åren framåt. Nedläggningen av kärnkraften ska ersättas av mer sol och vind och elektrifieringen av transportsektorn slår nya rekord. Utöver denna omställning måste elnätet kunna hantera digitaliseringstrenden, men även de säkerhetshot som riktas mot landets infrastruktur.

Elnäten är Sveriges blodomlopp och en viktig motor för samhällets utveckling framförallt på landsbygden. Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Du ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Det behövs ett elnät som utvecklas efter omvärldens förändringar där kunder och samhället har möjlighet att använda el när de behöver den.

Det finns tyvärr en stor risk att opinionsläget blir för tungt vägande i den lagstiftning på elnätsområdet som energiministern med hjälp av Energimarknadsinspektionen arbetar fram. Energiministern bör noga överväga riskerna av uteblivna investeringar. Sverige har inte råd med att ytterligare en infrastruktur havererar.