Debatt En läkarbemannad ambulanshelikopter i vår region skulle rädda liv och genom snabb behandling minska bestående skador efter en allvarlig olycka, stroke eller annan svår akut sjukdom. De stora avstånden i länet gör att värdefull tid går till spillo på långa vägtransporter. Från öarna i skärgården kan det ta timmar innan man fått patienten ombord på en ambulans och från Ölands norra udde till Universitetssjukhuset i Linköping är det 35 mil.

Socialstyrelsens rapport "Traumavård vid allvarlig händelse" har följts upp med en förstudie av traumasjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen, som vi tillhör tillsammans med Jönköpings län och Östergötland. Förstudien pekar entydigt på behovet av en läkarbemannad ambulanshelikopter i regionen för att förkorta tiden innan patienten kommer för behandling.

Ambulansledningen söker nu samverkan med Sjöfartsverket. Det bekräftar att man är medveten om problemet. Det är bara tragiskt att den politiska ledningen fortsätter att blunda, så att professionen tvingas söka andrahandslösningar.

Sjöfartsverkets helikopter kan inte jämföras med en ambulanshelikopter, som är en flygande intensivvårdsavdelning, bemannad med specialistläkare och intetensivvårdssjuksköterska. Samarbetet med Sjöfartsverket är bra, men kan inte ses som annat än en nödlösning. De själva kan i stort sett bara ge första hjälpen.

Många utredningar, både nationellt och i olika regioner i landet, visar att kostnaden för en läkarbemannad ambulanshelikopter hämtas igen genom förkortade vårdtider, snabbare rehabilitering och snabbare återgång till arbetet, inte bara vid olycksfall utan även för flera andra akuta sjukdomstillstånd. Ett tydligt exempel är stroke, där varje förlorad minut innebär fler förstörda hjärnceller.

Med modern sjukvård kan blodproppen opereras bort och skadorna minimeras, men för att det ska vara möjligt är tidsramen knapp. Stora delar av Kalmar län ligger allt för långt från Universitetssjukhuset i Linköping för att komma i fråga, så länge vi bara har vägtransporter att erbjuda. En annan patientgrupp är svårt sjuka för tidigt födda barn.

Det finns möjlighet för oss i Sydöstra sjukvårdsregionen att gå in i ett samarbete med Värmland, Dalarna, Västra Götaland och Örebro län. Vår region skulle då kunna dra nytta av den upphandling och de erfarenheter som de har gjort.

Läkarbemannad ambulanshelikopter är alltså livräddande, minskar kvarstående skador och lidande och minskar även samhällskostnaderna. Det framkommer i utredning efter utredning. Ändå har Anders Henriksson (S) hittills valt att blunda och tvingar på så sätt landstingets medarbetare att söka provisoriska lösningar.

Nu hoppas jag innerligt att Anders Henriksson (S) tar sitt förnuft till fånga när förstudien kommer upp på sjukvårdsregionen bord om några veckor, så att man kan börja planera för en jämlik vård för våra invånare och besökare.