Debatt Westerwikspartiet vill ha fokusklasser och återta de särskilda undervisningsgrupperna, som sittande majoritet har sparat bort. Fick häromdagen en berättelse från föräldrar om hur deras barn har haft det..

Det började för många år sedan, det var en aggressiv elev som slog allt och alla. Det fungerade inte i skolan och eleven fick flera diagnoser. Föräldrarna valde att flytta eleven till en annan skola men problemen upphörde inte där.

Eleven fick så småningom plats på Nova, en före detta resursskola. Personalen där visade att de inte var rädda för eleven, vilket de varit på de andra skolorna.

Så småningom sa lärarna att eleven var redo att börja på högstadiet i en ordinarie klass. Ännu en gång påvisade dessa lärare hur rätt de hade. Eleven klarade av att gå i en "vanlig" klass och lyckades senare också gå en gymnasieutbildning. Utan personalen på Nova, som visste hur de skulle bemöta barn med olika diagnoser, hade inte detta varit möjligt, menar föräldrarna som sörjde när denna och andra enheter lades ner.

På kommunstyrelsens senaste möte fick min partikamrat Hans Ellervik en fråga av BUN:s ordförande: "Vet du hur många barn det finns i grupperna och klasserna?". Han svarade: "Inte exakt, men alldeles för många". Då får han följande gensvar: "Vet du att det skulle kosta 50 miljoner kronor att göra klasserna mindre?".

Alltför många barn har inte fått den här hjälpen i tid eller över huvud taget och har därför hamnat snett i livet och kostat samhället mycket mera i onödan. Men framför allt så har det kostat mycket lidande för berörda personer.

Tycker du verkligen att vi skall ha en sådan här arbetsmiljö i vår kommuns skolor? Det tycker inte i alla fall inte Westerwikspartiet.

Vad vår kommun verkligen behöver är att de särskilda undervisningsgrupperna, fokusklasser, som gav många personer den hjälp de behövde ska öppnas upp igen. Så vill du ha en förändring, rösta på Westerwikspartiet. Har du redan röstat så kan du ändra dig i vallokalen den 9 september.