Debatt Socialdemokratins storlek och position baseras på att partiet rymmer falanger från vänster till mitten. Och att partiledningen kan förhandla och nå enighet mellan dessa. Därmed blir partiet starkt. Ett resultat är att partiet får erfaret ledarskap att pragmatiskt arbeta fram kompromisser mellan falangerna. Erfarenhet som var grundbult för januariöverenskommelsen.

Moderaternas väg framöver är att följa Socialdemokraternas struktur med flera falanger. Det innebär att de i högre grad måste öppna upp för liberaler, socialliberaler och kanske även socialkonservativa light. I annat fall finns situationen att Sverigedemokraterna eller Centern på sikt uppfattas som det stora allmänborgerliga partiet.

För att Moderaterna ska attrahera nya väljargrupper måste partiet i högre grad lyssna av och fånga in flertalets väljares vardag och omsätta i praktisk vardagspolitik. Jag uppfattar att så inte är fallet utifrån utvecklingen av senaste valresultaten: Från valet 2010 till valet 2018 har partiet minskat med 34,2 procent, motsvarande 10,3 procentenheter.

För att Moderaterna ska breddas krävs att partiledning och strateger i högre grad utvecklar fingertoppskänslan för vad som är väsentligt för den breda valmanskåren. Formulera praktisk politik som gör skillnad i vardagen. Och att pragmatism går före snäv ideologi. Att i kommuner och landsting/regioner där Moderaterna har makten påvisa påtagliga förbättringar i invånarnas vardag.

S, KD och SD har fingertoppskänslan. Det avspeglas i valresultaten. Medan L synes sakna den utifrån senaste valens resultat. Om Moderaterna inte blir bredare riskerar Moderaterna på sikt att gå L:s öde till mötes? Fåtalets parti? Liberala väljare går till C och KD, konservativa till SD och KD?

Centern har nu genom januariöverenskommelsen möjlighet att positioneras som det stora allmänborgerliga partiet. Partiet är frikopplat från Moderaterna i högre grad än tidigare.

Om Moderaterna inte agerar i nära framtid är det inte osannolikt att Centern gör anspråk på att Annie Lööf är borgerlig statsministerkandidat 2022.

Mina frågor till Ulf Kristersson är:

1. Vad gör du konkret för att bredda partiet till nya målgrupper med genomslag i opinionssiffrorna?

2. Vilken vilja och kompetens finns att pragmatiskt bygga och vidga partiet såsom Socialdemokraterna byggt sin struktur?