Debatt I flera artiklar och insändare har Harald Hjalmarssons agerande kring en mejlkorrespondens där vi, företaget Investervik AB, varit en part och Björn Ulvaeus den andra, diskuterats. Dessa mejl ska enligt vårt förmenande hanteras under affärssekretess, innehållet kan om det offentliggörs skada ett allmänintresse, i det här fallet vårt bolag mitt uppe i en förhandling.

Att Harald Hjalmarsson av det skälet inte självklart velat släppa dessa mejl talar därför till hans fördel – inte som något undanhållande. Inget företag skulle diskutera affärshemligheter med en kommunpolitiker om denne direkt skulle se sig tvungen att offentliggöra allt som sägs och skrivs.

Harald Hjalmarsson har dessutom inte förmedlat någon affär. Hjalmarsson har förmedlat en kontakt i sitt nätverk.

Som företagare försöker vi ständigt utveckla nya idéer och använder då ofta vårt nätverk för att så snabbt som möjligt komma framåt i våra projekt, oavsett om det rör sig om politiker, företagare eller privatpersoner. Som politiker tycker vi det är en självklarhet och en skyldighet för Västerviks näringslivs bästa att man hjälper till att förmedla kontakter i syfte att få till stånd affärer som gagnar hela kommunen.

I denna typ av kontaktskapande är affärssekretess mycket viktigt. Att en sådan fråga som det här handlar om ska tas upp i kommunstyrelsen eller offentliggöras är för alla företag helt oacceptabelt. Mejlet som detta handlar om borde enligt vårt tycke aldrig offentliggjorts eftersom det handlar om affärshemligheter. Att sådan information sprids kan allvarligt skada den förhandling som pågår mellan två privata företag.

Investervik utvecklade under hösten 2016 en idé om att bygga hotell vid gästhamnen (Tändstickan 7). Björn Ulvaeus och ALM Equity hade i sin ursprungsplan för Slottsholmen för avsikt att bygga ett flytande hotell, vi ansåg oss då behöva ta en kontakt med Björn Ulvaeus för att stämma av status för det tidigare planerade hotellprojektet.

Vi insåg att vår ingång till Björn var via Harald Hjalmarsson. Harald hjälpte oss att förmedla en kontakt och att boka in ett möte, han var även med och introducerade oss, vilket var värdefullt. Vi presenterade under ett första möte vår idé kring fastigheten Tändstickan 7. Björn tyckte det lät så intressant att han ville vara en del av projektet. Därefter bokade vi ett möte med bland andra Tomas Kronståhl och Harald Hjalmarsson för att berätta om projektet och Björns engagemang, vi fick god respons från samtliga deltagare varvid vi förvärvade fastigheten Tändstickan 7 av Promarina.

Vi anser att Harald Hjalmarsson har agerat professionellt och gjort precis det man kan förvänta av en folkvald politiker, i det här fallet att hjälpa näringslivet med en kontakt. Enligt artikel i VT 2018-01-08 skulle Kronståhl vid vår presentation i november 2016 uttalat ”det kanske vore något för Ulvaeus” vilket bestämt dementeras av oss, vårt idéutbyte med Björn hölls innan mötet med kommunledningen.

Ett fel som vi tycker begåtts är att detta mejl offentliggjorts och vi tycker det är beklagligt att någon försöker ta politiska ”poäng” på något som borde behandlas med sekretess och kan skada ett projekt som är tänkt att vara med och driva Västerviks tillväxt framåt.