Debatt Svar på Jakob Styrenius ledare ”Brott med konsekvenser” i VT den 9 februari.

Jakob Styrenius ledare i lördagens VT innehåller flera saker som beskriver Moderaternas interndemokrati på ett felaktigt sätt. Jag hoppas att detta svar ska reda ut de missförstånd som tycks råda. Moderaterna i Västervik har följt stadgar och regler.

Efter val till kommunfullmäktige sker nomineringar/val till uppdrag inom kommunala nämnder/styrelser/bolag. Moderaterna har dels stadgar och dels en arbetsordning för fullmäktigegrupper som fastslår hur denna process ska gå till. Moderaterna i Västervik har inga undantag från denna utan det är samma stadgar/arbetsordning där som i alla andra moderata fullmäktigegrupper i Sverige.

Alla medlemmar har rätt att anmäla eget intresse och/eller föreslå andra kandidater till kommunala uppdrag. Dessa nomineringar förbereds av fullmäktigegruppens valberedning. Observera att det är fullmäktigegruppens valberedning – det är inte partiföreningens eller kretsens valberedning. Det finns alltså olika valberedningar inom Moderaterna och dessa har olika roller. Fullmäktigegruppens valberedning väljs bland de ledamöter/ersättare som ingår i fullmäktigegruppen. Det går därför inte att exkludera dem som ingår i denna valberedning från att själva kandidera till ett uppdrag.

Fullmäktigegruppens valberedning lägger ett förslag, därefter sker ett samråd med partiorganisationen och sedan är det fullmäktigegruppen som fattar beslut om Moderaternas nomineringar. Gillar man inte valberedningens förslag är det fritt fram att lägga ett annat förslag. Sedan röstar man om det. Demokratiskt.

Jag kan ha förståelse för om någon som inte är insatt i politiska partiers interna nomineringsprocesser kan tycka att detta är lite ovanligt mot andra föreningar, men det innebär inte på något sätt att det skulle vara mindre demokratiskt.

Att jämföra det sätt Moderaterna fastställer valsedlar med en Expedition Robinson-utröstning är djupt felaktigt. När kommunvalsedeln i Västervik fastställdes så var alla medlemmar inbjudna. Alla medlemmar har en röst vardera och röstade plats för plats om kandidaternas placering på valsedeln. Det är ingen som röstas ut. Jakob Styrenius är välkommen att besöka oss nästa gång valsedlar ska fastställas och kanske bilda sig en egen uppfattning om processen.

Oavsett hur en nomineringsprocess går till kommer det ibland att finnas någon som är missnöjd med att man inte fick det uppdrag man hade önskat eller att någon annan fick det istället. Detta är en del av demokratin.

Svar från Jakob Styrenius:

Faktum kvarstår. Att ha en valberedning som föreslår sig själv är, i bästa fall, meningslöst. Och Moderaternas val till valsedlarna liknar Expedition Robinson. Även om det följer partiets interna regelverk.

Vad anser Moderaterna i Kalmar län om att en moderat bryter mot ett flertal regler i partiets kandidatförsäkran? Är det också en naturlig del av Moderaternas interndemokrati?