DEBATT Tillgänglighet är också kvalité skriver Jacob Styrenius i VT 2/7. Tillgänglighet är kvalité. En förutsättning för att ge god vård och omsorg. Annars kommer den ju inte patienten till del. I det socialdemokratiskt styrda Kalmar Läns Landsting ihop med understödspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet är det inte självklart. Mest uppenbart är hotet mot akutsjukvården i norr som via nedskärningar i cancersjukvården hotar hela den sammantagna vården vid Västerviks sjukhus och i förlängningen primärvården i norr.

Redan 2016, precis som Styrenius skriver, visade Liberalerna på faran med nedskärningar av kirurgisk cancervård vilket inte var motiverat utifrån vare sig patientsäkerhet, tillgänglighet eller kompetens hos kirurgerna. Liberalerna påtalade också det misstroende gentemot kirurger, urologer och gynekologer som den styrande rödgröna majoriteten förföll till när varningarna mot nedskärningarnas konsekvenser inte respekterades. En i allt både bristande sjukvårdspolitik från dom rödgröna, om den nu funnits, likaväl som en uppenbar brist på respekt för professionens kunnande och vetande i en så central och viktig fråga.

Tyvärr visar det på att det rödgröna styret inte förstår vikten av riktiga utredningar, noggrannhet och lyhördhet. Orsaker kan också hänföras till brister som tidigare funnits i positioner bland ledande chefstjänstemän vilket ännu mer tydliggör bräckligheten i det landsting som dom rödgröna styr och ställer i.

Kärnfrågan är vad som kommer nu och i framtiden? Hur illa ute är akutsjukvården i norr? Är det säkerställt att lika god och välutbildad kompetens kommer att finnas framledes för att klara akutuppdraget och utbildning av opererande specialiteter? Att sjukhuset är ”prio ett” enligt S, V, MP säger inte ett dugg. Att det är ett fortsatt akutsjukhus säger inte ett dugg. Att man skulle respektera professionen säger inte ett dugg. Viktigt är hur personalens kompetens kommer att bli framledes. Kommer kirurg att utbilda kirurg, urolog utbilda urolog, gynekolog utbilda gynekolog eller får man försöka lösa svåra fall med tur och skicklighet?

Att inte respektera personalen och förbise såväl kompetensförsörjning som god arbetsmiljö och goda ekonomiska villkor borgar inte för medarbetarnas förtroende gentemot arbetsgivaren landstinget. Ett förhållningssätt att bygga på i framtiden? Tydligen för S, V och MP. Liberalerna verkar tvärtom. För tillgänglighet, säkerhet, noggrannhet, lyhördhet och kompetensförsörjning. Väljarna väljer den 9 september. För eller emot.