Debatt Det finns välgrundade invändningar mot Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Den främsta är så lågt antal respondenter att resultaten inte är tillförlitliga, än mindre jämförbara mellan kommunerna.

Ser man den istället som en kvalitativ undersökning, blir resultaten intressanta. År efter år framgår det vad som är Västerviks största problem: kommunikationerna, attityden till företagande, konkurrens från den egna kommunen och tillgång till rätt kompetens.

I stället för att jobba med dessa frågor, lägger kommunen kraft på annat. Av VT:s artikel om den senaste rankningen av företagsklimatet framgår att kommunen anser att företagarna borde prioritera frågan om en södra infart. Det sammanfattar problemet: Kommunen lyssnar inte utan förväntar sig lydiga företagare.

Dåliga kommunikationer är ett faktum, staten beslutar och kommunen kan inte göra särskilt mycket. Västerviks behov väger lätt mot storstädernas när resurserna fördelas.

Attityderna till företagande handlar inte bara om kommunens tjänstemän och politiker, utan även om allmänheten och medierna. Som företagare kan jag intyga att man inte känner sig särskilt välkommen. Men det är inte önskvärt att framföra den åsikten, då får man skäll för att vara negativ, alternativt tröstas med att det inte går att bli profet i sin egen stad. Är det en naturlag?

Konkurrens från kommunen. Här vet politikerna exakt vad det handlar om, men väljer att vända dövörat till. Hur vore det om kommunen säljer Västervik Resort och lägger ned Bostadsbolagets nybyggnadsverksamhet?

Brist på rätt kompetens. Låt mig ta våra två vuxna barn som exempel, båda är akademiker med attraktiva yrkeserfarenheter. Båda skulle omedelbart få jobb i Västervik. Ingen av dem kommer att flytta hem. Dels lär deras respektive inte få jobb, dels kan de inte göra karriär i Västervik. Dottern är ingenjör. Det finns en arbetsgivare i vår kommun som behöver hennes specialistkunskaper. Vill hon gå vidare i yrket måste hon flytta. Där hon bor idag finns åtskilliga potentiella arbetsgivare inom pendlingsavstånd.

Vad Västervik behöver göra för att förbättra företagsklimatet är ingen raketforskning. Första steget är att politikerna börjar lyssna på företagarna.