Debatt Replik till KD-kvinnorna i Västervikstidningen 5/2

I en mycket ignorant debattartikel går KD-kvinnorna i länet till angrepp mot surrogatmödraskap, en liten fråga förvisso, men så fylld av fördomar och okunskap. Surrogatmödraskap är att en kvinna bär och föder barn åt någon annan enligt överenskommelse dessa emellan. Fördomarna och generaliseringarna flödar över att fattiga kvinnor utsätts för makabra övergrepp i ”bebisfabriker” av rika västerlänningar som på det mest cyniska sätt utnyttjar sitt ekonomiska övertag – för att få barn.

Surrogatmödraskap är än så länge tillgängligt i ett mindre antal länder i världen: flera av dem endast i altruistisk form – det vill säga man får inte ta betalt. En kvinna hjälper av olika skäl ett par eller ensamstående att få ett barn.

I de länder där det ändå kostar att genomföra en graviditet genom surrogat, exempelvis USA, är det strikt reglerat i lag. Kvinnan anmäler intresse och innan hon matchas mot paret som önskar barn görs en rigorös genomgång av hennes hälsa, livssituation och ekonomiska bakgrund för att säkerställa att exempelvis psykisk sjukdom gjort att hon inte förstår vad processen innebär, eller att ekonomiska bekymmer tvingat henne in på denna väg. För en frisk kvinna som förstår vad hon ger sig in på och hon inte är på ekonomiskt obestånd tar en process på minst 1-1,5 år vid, där regler och bestämmelser – allt utifrån surrogatmoderns perspektiv – följs till punkt och pricka. Ekonomisk ersättning som båda parter kommit överens om utgår till surrogatmodern.

Efter födseln får barnet flytta med sina biologiska föräldrar – ja biologiska, då ofta både ägg och spermier kommer från dem som barnet ska växa upp med, surrogatmamman ersätter bara den felande länken – till exempel kan den biologiska mammans livmoder vara skadad efter en cancerbehandling.

Enligt Kristdemokraterna och deras kvinnoförbund ska man inte kunna beställa barn. Innebär det då att partiet också är emot adoption eller artificiell inseminering? Är man emot abort – för det är ju att avbeställa barn? Vem får bli förälder? Ska politiken bestämma det? Det tycker inte vi. Politiken ska inte ge sig in i enskilda människors sängkammare.