Debatt Teaterskeppet spelar just nu föreställningen ”Liket rör sig” som speglar de viktiga händelserna i Västervik 1917. Med erfarenhet av att affischera på stan sen föreningen startade 1987 har vi synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän.

Förr satte vi upp affischer på elskåp och väggar. Många butiker var villiga att låta affischer sitta i skyltfönstren och det fanns några offentliga anslagstavlor utomhus. Affischer lite överallt kunde säkert uppfattas som stökigt av många. För mig gav det glädje och inspiration att se hur föreningsliv och privata initiativ uttrycktes genom affischer. Man kunde ju inte undvika att se att det hände mycket runt om i kommunen. En del affischer roade, en del upprörde, en del skapade reaktioner och samtal medborgare emellan.

För mig är dessa erfarenheter så inpräglade att jag ofta stannar till vid anslagstavlor när jag är på andra orter bara för att stilla nyfikenheten. Det vi kallar civilsamhället, föreningar och grupper men även privatpersoner med bortsprungna katter, kunde alltså förr affischera gratis, samtidigt som det gav staden liv.

Idag är det annorlunda. Stan ska hållas ren från spontana skyltar och affischer! Vi satte upp en liten skylt med hänvisningspil till vår teaterlokal. Skylten var borttagen två timmar senare. Vi fick ägna lika mycket tid till att spåra den till Miljö och Energibolagets upplag. Det kostar nämligen 1500:- att sätta upp en liten hänvisningsskylt! En banderoll kostar 700:- bara för polistillståndet. Det här är ingen kritik av enskilda tjänstemän som gör sitt jobb, utan en reflektion över vad vi har skapat för stad. En ren, välstädad och kontrollerad miljö men samtidigt befriad från tecken på civilsamhällets initiativ och aktiviteter.

Det är bara om man har råd att betala som man kan synas offentligt i stadsmiljön. Vi har flera stora affärskedjor och köpcentra i vår stad. Ingenstans i de större butikerna, med undantag för ICA MAXI (heder åt er), har jag hittat utrymme för affischering. Varför kan det inte ingå i etablering av köpcentra att kommunen kräver en offentlig miljö där civilsamhället ges utrymme vid sidan av alla kommersiella utbud?

Att kommunen minskat antal affischeringsplatser och tar ned spontana affischer har inte kompletterats på något sätt. Inga offentliga anslagstavlor finns utomhus. Några få affischeringstavlor finns inomhus på Mejeriet, i Sporthallen, på Stadsbiblioteket (vilken är alldeles för liten… förr sattes affischer upp i skyltfönstret). Många har påtalat behovet av anslagstavlor under lång tid. Ingenting har hänt. Vackra ord kan sägas om att kommunen stöder civilsamhället men det är i konkreta beslut och handlingar som det visar sig om det finns mening bakom orden. Jag hoppas kommunen snarast agerar för att skapa offentliga affischeringsplatser i stadscentrum, i bostadsområden och vid köpcentra.

Underlätta på alla sätt för civilsamhället att synas och bidra till en kreativ och livfull stadsmiljö!