Debatt Ingen vet om eller hur skolans undervisning i hållbar utveckling fungerar – för ingen har kollat. Vi på Håll Sverige Rent kan hjälpa regionens skolor att leva upp till läroplanens krav på området.

Sedan 1994 har det enligt läroplanen varit obligatoriskt för skolor att arbeta med hållbar utveckling. Dock har Skolverket och regeringen misslyckats med implementeringen.

Hållbar utveckling nämns i många olika kursplaner men det saknas såväl vägledning för hur lärarna ska driva arbetet som tid för samarbete över ämnesgränserna. Enligt en artikel i Dagens Nyheter nyligen har Skolverket inte kartlagt hur läroplanen efterföljts på det här området. Ingen vet om eller hur undervisningen fungerar. Det saknas helt enkelt konkreta verktyg för hur arbetet ska gå till.

Det är viktigt att inte bara undervisa OM utan också FÖR hållbar utveckling. Det handlar om att hjälpa eleverna att utveckla förmågor som att ta ställning, kritiskt granska och agera. Vi vill att eleverna ska kunna göra något här och nu. Skolorna kan bidra till hållbar utveckling

Men hur kan elever få inflytande och själva agera för ett hållbart samhälle? Och hur kan detta göras på ett sätt som stärker deras framtidstro och vilja att förändra? Det är inte enkelt för skolorna att lösa dessa frågor på egen hand.

Om alla på skolan är involverade i hållbarhetsarbetet blir det enklare att skapa förändring. Eleverna bör därför vara med och påverka och hitta lösningar i sin närmiljö för att utveckla handlingskompetens. Och lärarna behöver få konkreta verktyg som ger struktur i hållbarhetsarbetet och skapar förutsättningar för att arbeta tillsammans över ämnesgränserna.

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Enligt en undersökning som vi lät genomföra tidigare i år är det tydligt att de skolor som är anslutna till programmet arbetar mer aktivt med hållbar utveckling och i mycket högre grad involverar eleverna i hållbarhetsarbetet än skolor som inte är anslutna.

Vi kan hjälpa skolorna i Kalmar län att göra eleverna både handlingskompetenta och mer engagerade i hållbarhetsfrågor. Och inte minst leva upp till läroplanen. Det är dags att ingjuta positiv framtidstro i eleverna och göra dem till förändringsaktörer.