Debatt Region Kalmar läns ekonomi är i gungning. Länsunionen med Henriksson, Jonsson och Edström vid rodret har tappat kursen. Vid senaste regionstyrelsesammanträdet visade budgetprognosen ett stort underskott, där bland annat den stora hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser ut att gå med ofattbara 300 miljoner kronor back. Den stora boven i dramat är, återigen, de allt mer eskalerande kostnaderna för hyrbemanning inom vården.

Särskilt alarmerande är kostnaderna för bemanningssjuksköterskor, som skjuter i höjden. Under våren har jag gått bredvid personalen på de olika sjukhusen och även hälsocentralerna. Och främst i slutenvården fått en bild av regionens personalpolitik, som skiljer sig från vad som presenteras i regionhusets mötesrum. Arbetsmiljö, arbetstider, delaktighet och löner är frågor som Länsunionen inte förmår upprätthålla. Och personalen söker sig bort från slutenvården. Resultatet blir dyr inhyrd hyrpersonal från bemanningsbolag.

Länsunionens verktygslåda för att komma på rätt köl igen är otillräcklig. Endast tre uppdrag finns i regionplanen inom personalområdet. Moderaterna och Kristdemokraterna har föreslagit en rad skarpa åtgärder för att råda bot på läget, såsom bättre arbetsmiljö och arbetstider, konkurrenskraftiga löner, mer delaktighet och en översyn av grundbemanningen. Det är hög tid för majoriteten att ta hjälp för att stoppa regionens okontrollerade förlust av våra skattemedel.