Debatt I ett par insändare den senaste tiden har olika Sverigedemokrater kritiserat beslutet om att barnfamiljer ska få återförenas efter i många fall åratals separation.

Barnkonventionen slår fast att barn har en grundläggande rätt att växa upp tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Det omfattar även våra nya invånare.

Att se familjen som en grundsten i samhällsbygget, det ingår i Kristdemokraternas DNA. Vi skiljer inte på ”vi” och ”dem”. Därför kritiserade vi övriga partier som hösten 2015 beslutade om en lag som splittrade kärnfamiljer.

I trygga familjer formas vi till trygga och ansvarstagande personer. Där både kan och får vi visa svaghet, där lär vi oss lösa konflikter, där får vi stöd att utvecklas och dåligt beteende korrigeras. Familjer ser olika ut, men där familjens egen förmåga inte räcker till ska samhället finnas till stöd.

Familjen betyder kanske ännu mer för våra nya invånare. Många kommer från kulturer med stark familjesammanhållning. När familjer splittras under flykt från krig och förtryck blir följden både oro över de saknade familjemedlemmarnas väl och ve, och rotlöshet i en ovan ensamhet i en ny miljö.

Detta blir till hinder i integrationsprocessen i det nya landet. Vem klarar av att fokusera på verbformer eller orkar försöka förstå en ny kulturs alla uttalade och outtalade regler, när all energi går till sökandet efter saknade familjemedlemmar eller oron över hur de ska få mat för dagen och tak över huvudet, samtidigt som medierna överöser en med rapporter om briserande bomber i området där ens käraste finns?

Många, som efter en tid av sådan oro, har fått återförenas med sin make/maka och sina barn, beskriver en ofattbar lättnad och tacksamhet. Den ger kraft och inspiration att snabbt ta tag i sitt liv, bli självförsörjande och kunna bidra till det land som gett en fristad.

Krisen 2015 avslöjade att vårt samhälle inte hade tillräcklig kapacitet att ta emot den ström av asylsökande som kom till Sverige, tack vare att våra regler var så mycket generösare än andra länders. Därför ställde sig Kristdemokraterna bakom huvuddelen av den åtstramning av flyktingmottagandet som gjordes. Förutom att vi bland annat ville behålla rätten för kärnfamiljer att återförenas.

I tid och otid står KD upp för familjen och barns rätt att få leva med sina föräldrar. Att med berått mod hålla makar åtskilda från varandra och inte tillåta att barn får växa upp tillsammans med båda sina föräldrar, är inte rätt väg att gå. Det innebär inte att vi ska öppna upp för hela tjocka släkten.

För övrigt bör Sverige anpassa sina regler efter våra nordiska grannländer. Det skulle ge bättre balans i mottagandet och förbättra förutsättningarna till snabb integration i vårt samhälle. Med rätt förutsättningar kommer detta tillskott till vår befolkning bli betydelsefullt för att hålla igång såväl den svenska industrin som välfärden, när stora årskullar nu går i pension och lämnar tomma stolar och arbetsplatser efter sig.