Debatt Genom vetenskapliga och tekniska framsteg har produktiviteten mer än tiodubblats sedan åttatimmarsdagen infördes för snart hundra år sedan. Normen att arbeta åtta timmar per dag har sedan länge spelat ut sin roll. Det är dags att inse behovet av en generell arbetstidsförkortning.

För många människor präglas dagens arbetsliv av högt tempo, stress och en press att arbeta övertid. Den viktiga balansen, men också gränsen, mellan lönearbete, fritid och vila upphör. Istället för arbetsglädje och en avkopplande fritid sliter många ut sig och blir sjuka långt före pensionen. Detta sker samtidigt som många andra inte alls får något jobb eller är hänvisade till deltidsjobb och knappt får inkomsten att räcka till. Så här kan vi inte ha det.

Vänsterpartiet har upprepade gånger försökt få (S) och (MP)-regeringen att inse behovet av en ny reform för arbetstidsförkortning. Men tyvärr förstår, vill eller vågar de inte. Vi ger dock inte upp. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön kommer bli en av de stora valfrågorna för Vänsterpartiet.

Vår plan är att starta direkt efter valet 2018 med en satsning på kortare arbetstid på en arbetsplats i varje kommun och landsting/region. Detta blir det första större steget att nå målet om en generell arbetstidsförkortning på 30 timmar per vecka. Självklart måste det kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken.

Flera kommuner och landsting har redan gått före och provat att införa sex timmars arbetsdag på utvalda arbetsplatser. Även många företag har infört kortare arbetstid. De positiva effekterna är långt över förväntan.

Borgerliga debattörer är fixerade vid timtalet åtta och hävdar ofta att kortare arbetstid både är praktiskt omöjligt och för dyrt att genomföra. Man ska då komma ihåg att högern har sagt samma sak varenda gång när arbetstiden på olika sätt har kortats för vanliga knegare under 1900-talet. Då som nu visar verkligheten att de helt enkelt har fel. Övergången är i själva verket en tämligen stillsam historia. Det dramatiska är istället vinsterna för både individen och samhället som helhet.

För individen innebär kortare arbetstid bättre hälsa och livskvalitet. Studier visar att stressen minskar och att sömnen förbättras markant. Vi får mer tid för sociala relationer, motion och fritidsintressen. Genom att dela på jobben kan många som idag är arbetslösa få ett jobb samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv ger kortare arbetstid stora vinster; kostnaderna för arbetslöshet, sjukskrivningar och annan ohälsa minskar rejält.

Kortare arbetstid är också en feministisk fråga. Många kvinnor som idag arbetar ofrivillig deltid skulle få en heltidstjänst. Det ökar kvinnors frihet och minskar det ekonomiska beroendet av en man.

Att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön handlar inte minst om att skapa ett mer jämlikt samhälle. Produktivitetsvinsterna ska komma alla till del. Inte bara de rika. Det är vår tur nu.