Debatt Tillståndet i Östersjön är kritiskt. I mars kom en rapport från WWF, Baltic Sea Scorecard, som tecknar en mycket dyster bild av läget. Östersjön har världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade. Men kommunalpolitikerna i Västervik har stora möjligheter att positivt påverka Östersjöns utveckling genom att ta på sig ledartröjan med att minska köttkonsumtionen.

Animalier är den främsta orsaken till jordbrukets näringsutsläpp av kväve och fosfor eftersom ungefär 70 procent av allt som odlas i Sverige är djurfoder. Kött- och mejeriprodukter innehåller dessutom mycket av gödningsämnena fosfor och kväve. Dessa hamnar i havet via urin och avföring, eftersom vi konsumerar mycket mer protein än våra kroppar kan ta upp.

Havsmiljöinstitutets rapport, "Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea", visar att mindre konsumtion och produktion av proteinrika livsmedel har potential att avsevärt reducera fosfor- och kväveövergödningen av Östersjön.

En minskad konsumtion från totalt 80 till 60 gram högvärdigt protein per person och dag, reducerar havets årliga belastning av fosfor med 40 procent och kväve med 50 procent. Detta under förutsättning att jordbruksmarken som blir över i stället används till perenna fodergrödor som kräver mindre gödsling och plöjning.

Framtidsutsikten för Östersjön är synnerligen allvarlig på grund av näringsläckaget från jordbruket. Flertalet svenska kommuner har visserligen infört vegetariska dagar inom skolan. Men på nationell och EU-nivå finns vegetarisk mat aldrig på dagordningen trots att övergödningen av Östersjön till stor del beror på köttindustrin.

I väntan på att rikspolitikerna vaknar kan kommunalpolitikerna i Västervik ta initiativ till ett vegonormprojekt med andra kommuner runt Östersjön. Det är bråttom att sätta in snabba och verksamma åtgärder.

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag och hela havet visar tecken på storskalig övergödning. Om förskolor, skolor och äldreboenden i länderna runt om Östersjön serverar vegetarisk kost som standard minskar utsläppen av kväve och fosfor väsentligt.