Debatt De flesta av Kristdemokraternas hjärtefrågor berör särskilt verksamheter inom kommunens och landstingets verksamhetsområden.

Vi vill: Att barn och unga ska få växa upp i trygga förhållanden till god hälsa och utveckling.

Se till att unga som mår dåligt får hjälp att främja psykisk hälsa.

Att våra barn får tillgång till fungerande förskolor och skolor med kompetent personal.

Värna om människor, små som stora, med olika funktionshinder, så att de får det stöd de behöver för ett värdigt liv.

Att människor på äldre dar får ett värdigt liv, med rätt att få bestämma över sina egna liv och få en meningsfull tillvaro.

Att anhörigvårdare blir uppskattade för sina insatser och att de får gott stöd och avlastning.

Att kommunen skall bygga bostäder som passar såväl äldre som unga.

Det kostar pengar; det gäller att satsa rätt med skattemedlen!

Därför vill Kristdemokraterna:

Stimulera kreativitet och främja ivern att få ett arbete.

Värna om de små och medelstora företagen.

Att utlandsfödda snabbt skall ska komma i arbete, lära sig svenska och förstå vårt samhälles värderingar.

Andelen äldre blir fler och vi blir färre som skall ta hand om välfärden. Vi välkomnar därför människor från andra länder. De kan, om de får, vara den resurs som vi behöver i vår ”upp- och nedvända befolkningspyramid”.

Kalmar län har landets äldsta befolkning och vår kommun ligger i topp med andelen äldre. I norra sjukvårdsdistriktet ingår också Vimmerby samt Hultsfreds kommun. Sjukvården i norra länsdelen har en mycket viktig funktion att fylla. Kristdemokraterna vill:

Att Västerviks sjukhus skall öppna vårdplatser som motsvarar behovet i befolkningsunderlaget.

Att man kan bibehålla kvaliteten för ett akutsjukhus. Att befolkningen skall ha närhet till fungerande primärvård. Att kommun och landsting skall vara attraktiva arbetsgivare och att man ser över arbetsmiljö och löneutveckling.

Kristdemokraterna vill förmedla en stabil värdegrund – för människors lika, okränkbara värde , respekt för individers olikheter och självbestämmande.