DEBATT Det har uppförts ett konstverk i glas och metall mellan Slottsruinen och den nya byggnaden på Slottsholmen, men det är inga lokala konstnärer som varit anlitade. Verket är skapat av SIMKA, vilket är projektnamnet för bildkonstnärerna Simon Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet. Konstverket inbjuder till en resa i tiden, både framåt och bakåt.

Tjustpartiet vill stärka och stötta all kultur i Tjust. Här anser vi att kommunen måste öka sitt engagemang till framförallt lokala konstnärer och kulturlivet i sin helhet. För att genomföra detta måste den kommunala kulturnämnden återuppstå. Där skall kommunens bibliotek administreras, liksom upphandling av konst för utsmyckning. Lokala konstnärer skall i första hand anlitas för den utsmyckning man anser behövs. Framförallt på publika platser där många människor rör sig skall de lokala konstnärerna kunna få uppföra sina verk. Därför, kära kommuninnevånare, tänk om tillsammans med Tjustpartiet!

Tjustpartiet är inte vänster/högerinriktat utan vill visa på nya vägar till öppenhet, medinflytande och humanistiskt tänkande framför det utpräglat kapitalistiska! Vi vill se mera till de ”mjuka frågorna” i ett hållbart framtidsperspektiv. Hit hör definitivt frågor om kultur och konst samt kärnverksamheterna, vård, omsorg och skola, som är kommunens främsta uppgift att sköta. Därför måste kommuninnevånarna få möjligheten att komma till tals och kunna påverka genom olika former av medborgardialoger eller öppna medborgarforum. Lokala folkomröstningar är en annan form av det vi menar med direktdemokrati. Därför, kära kommuninnevånare, tänk om tillsammans med Tjustpartiet!