Debatt Under 2017 minskade antalet unga mellan 18 och 25 år som startade företag i Kalmar län med 9,6 procent, visar en ny kartläggning från Visma. Samtidigt har det aldrig varit lättare att starta företag. De här siffrorna borde bli en väckarklocka för alla politiker som tycker att jobbskapande är viktigt.

Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag. Tack vare digital teknik kan småföretag nå ut till större marknader, samtidigt som de utvecklar produkter och tjänster som är både smartare och billigare. Livet som företagare är mer flexibelt och man behöver inte lägga lika mycket tid på att sköta sitt företag. Trots det sjönk nyföretagandet bland unga i Kalmar län med 9,6 procent under 2017.

Varannan ung person drömmer om att starta eget. Därför är det särskilt oroväckande att så många av dem som praktiskt taget har vuxit upp med en smartphone i handen väljer att avstå från småföretagslivet. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, som är våra viktigaste motorer för tillväxt. Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur med urstark ekonomi, men ingen vet hur länge det varar. Vi behöver satsa på att få fler företag redan nu för att säkerställa att det finns jobb även i framtiden.

Därför bör alla politiker som i valrörelsen lovar fler jobb engagera sig i ungas företagande. Det är också precis vad väljarna vill se. Sju av tio svenskar tycker att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag, visade en Sifoundersökning som vi genomförde tidigare i år. Missnöjet är spritt bland olika partiers sympatisörer.

Här är våra bästa tips till politikerna för att öka antalet unga entreprenörer:

1. Företagande ska börja redan i skolan. Eleverna måste utbildas för ett liv som både anställd och företagare. Det etablerade utbildningskonceptet Ung Företagsamhet (UF) bör därför erbjudas på alla gymnasieprogram.

2. Inför automatisk FA-skatt så att alla med ett svenskt personnummer kan agera som enskild firma utan ansökan. En relevant, modern marknad bygger på samspelet mellan att anställa och anlita. Det måste reflekteras i skattesystemet.

3. Se till att trygghetssystemen behandlar företagare likadant som löntagare. Till exempel tvingas många småföretagare i dag att överlåta vård av barn till sina partner på grund av regelverket. Det är orättvist och omodernt.

4. Underlätta generationsväxlingen för de 100 000 företag som snart behöver nya ägare när de nuvarande går i pension. Tillväxtverket bör få i uppdrag att ta fram ett program för hur seniora företagare bäst kan få kontakt med unga företagare som kan driva välmående verksamheter vidare.

Unga som får känna att småföretagslivet är för dem är den bästa injektion framtidens svenska välfärd kan få.