DEBATT För att vi ska kunna vara starka som fackförening och tillsammans företräda våra medlemmar på ett så bra sätt som möjligt så måste vi påverka politiken. Då måste vi ha politiker som står upp för våra frågor. Vår bedömning är därför att Socialdemokraterna är det bästa alternativet för att skapa trygghet på jobbet och ordning och reda på arbetsmarknaden. De skapar möjlighet för vanligt folk att utvecklas och låter våra framförhandlande löner och villkor gälla. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i skolan, fler och mer välutbildad personal i äldreomsorgen, att vården alltid ska ges efter behov, aldrig efter plånbokens tjocklek och man vill stoppa vinstjakten i välfärden. Socialdemokraterna vet att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet.

En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka lönen och göra jobben otrygga för vanligt folk. De vill sänka skatten fär de rika och gynna fåtalet. De lät pengar som skulle gått till välfärd försvinna i skatteparadis när de röstade för vinster i välfärden. Sverige är det enda land i världen som tillåter detta.

Vårt alternativ är bättre. Vi vill ha schysta villkor och trygghet på jobbet. Vi vill att alla barn ska få kunskaper och utvecklas i skolan och att vården alltid hjälper den med störst behov först, inte den som har tjockast plånbok. Vi vill stoppa vinstjakten i välfärden. Vi menar att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet. Vi vill ha ordning och reda i arbetslivet.

Socialdemokraterna är det parti som kan leverera schysta villkor på arbetsmarknaden som i sin tur bidrar till en bra välfärd för våra medlemmar. Därför stöder vi Socialdemokraterna. De har visat att de kan ta ansvar för Sverige och att de strävar efter ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet. Det stärker Sverige.