Debattt Svar till Pierre Edström (L) i VT

När Pierre Edström (L) med flera kritiserar regeringen för LSS väljer han att medvetet blunda för att den förra borgerliga regeringen i åtta år satt stilla och gjorde i princip ingenting för att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen värnades. Både 2009 och 2012 kom det domar i högsta förvaltningsdomstolen som idag påverkar möjligheten att få personlig assistans. Dessa och senare domar visar att lagstiftningen på det här området måste moderniseras och förtydligas. Detta arbete har den nuvarande regeringen satt igång och utredningen kring LSS är inne i ett aktivt skede.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ingen avsikt att ta ifrån människor deras möjlighet att leva ett värdigt liv. Tvärtom ser vi till att skattebetalarnas pengar nu går till det de verkligen är avsedda för, inte till fuskare och skatteplanerande företag. Regeringen har under mandatperioden påbörjat arbetet med att jämnat ut skillnaderna i samhället, och förbättra för dem som har det svårast. Bara inom hälso- och sjukvårdsområdet har regeringen satsat 13 miljarder kronor på förstärkningar av svensk sjukvård.

Till skillnad från Liberalerna ser vi socialdemokrater inte att sänkta skatter på något sätt skulle kunna vara förenligt med en förbättrad välfärd. I Socialdemokraternas Sverige finns det plats för både och. Sänkta skatter för dem som behöver det, personlig assistans till dem som behöver det.