Debatt Sedan hösten 2015 har påbyggnaden på vårt gamla vattentorn stötts och blötts i såväl miljö- och byggnadsnämnden som av grannar och enskilda, engagerade kommuninvånare.

Vattentornet, som uppfördes i början av 1900-talet, innehöll stadens vattenreservoar under 50 år. Sedan 1958 har tornet stått där på Kattkulleberget som en vacker kulturhistorisk byggnad, en del av stadens siluett. Särskilt då man anländer till Västervik sjövägen.

Tidens tand har gnagt på fasaden och det mörkbruna teglet har delvis vittrat sönder. Men istället för att renovera och vårda denna byggnadsklenod, bjuder man ut den till försäljning. En entreprenör som vill få lönsamhet i en eventuell renovering har låtit rita ett förslag till en kringbyggnad av tornet, med hela tolv våningsplan!

Tillbyggnaden som placeras intill och på vattentornet skall också inrymma hiss och trapphus. En tillbyggnad som tämligen effektivt skymmer bilden av själva tornet! Sex grannar till tornet och grönområdet däromkring har överklagat denna, som de kallar ”våldtäkt på en vacker byggnad” och en exploatering av ett grönområde.

Den 7 november kom domen i detta mål från Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Domen var tydlig och klar. Man skriver bland annat: ”Med fullt utnyttjande av den tillåtna byggrätten finns enligt domstolens bedömning en stor risk att tillbyggnaden kommer att bli alltför stor och dominerande i förhållande till det gamla vattentornet.”

Och ”en stor byggnad som är sammanbyggd med vattentornsbyggnaden kommer enligt Mark- och miljödomstolen innebära att vattentornsbyggnadens speciella egenart och kulturvärden inte kan tas tillvara”. Med dessa synpunkter upphävs kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för gamla vattentornet.

Tack – Mark- och miljödomstolen! Om det behövs mark för att bygga bostäder, så varför inte bebygga den stora ödetomten, nedanför vattentornet. Där vi en gång hade industrin kallad Järnförädlingen. Det borde kunna bli ett "piggare" inslag i stadsbilden än ett saboterat, vackert vattentorn.

Vänligen,