DEBATT Situationen i våra klassrum är inte hållbar, varken för elever eller personal. Jag har som kontaktpolitiker i Barn- och utbildningsnämnden varit ute på flera skolor och jag har själv sett hur det ser ut i våra klassrum. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Vad sänder det för signaler till våra låg- och mellanstadieelever? Att de måste ha hörselkåpor för att kunna fokusera på sitt skolarbete? Jag har även fått signaler om att elevers resultat i skolan blir påverkade av deras rådande arbetsmiljö.

Jag är väl medveten om att Moderaterna var delaktiga i beslutet att förändra strukturen för de särskilda undervisningsgrupperna för några år sedan. Syftet var att få en effektivare och bättre undervisning samt att arbeta med inkludering av samtliga elever. Nu kan vi konstatera att det inte fungerar och att vi därför behöver ompröva beslutet för att finna nya lösningar. Jag anser därför att Barn- och utbildningskontoret bör få i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på struktur och organisation för hur vi på bästa sätt kan arbeta med barn som har behov av särskilt stöd. Det betyder inte att vi nödvändigtvis ska gå tillbaka till de särskilda undervisningsgrupperna. Det som var bra förr kanske inte är det bästa nu, eftersom tiden och utvecklingen går framåt.

Moderaterna i Västerviks kommun har därför i vår budget för år 2019 valt att föreslå att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur en ny organisation kan införas för att ge bättre stöd till elever med särskilda behov.

Majoriteten (S+C+MP) har även de lyft detta i sin budget, de har angivit att de gör en extra satsning med 3,5 miljoner kronor för att kunna stödja barn med särskilda behov. Men det framgår ingenting om vad dessa 3,5 miljoner kronor ska läggas på. Är det personalkostnader? Att anställa mer personal kring dessa elever kanske inte är det mest effektiva, varken för eleven själv eller dess klasskompisar. Vad pengarna skulle läggas på kunde varken ordförande Gunnar Jansson (S) eller vice ordförande Annette Torstensson (C) i nämnden svara på under budgetfullmäktige häromveckan.

Vi måste gemensamt ta situationen i klassrummen på allvar. Moderaterna är redo att ta ansvar för alla elevers skolgång, för i dagsläget är alla elever och personal utsatta i deras arbetsmiljö. Det är ett svek mot dem alla.