Debatt Landshövding Thomas Carlzons debattartikel i VT belyser verkligen problemen med infrastrukturen i Kalmar län. Restiden är idag avgörande hur lång tid man kan tänka sig pendla. Många pendlar idag över 10 mil enkel resa där restiden är cirka en timme är inget ovanligt .

Kalmar län är ett splittrat län där norra länsdelen har dragning mot Linköping och den södra delen mot Kalmar, för studier ofta till Lund. Specialistsjukvården för befolkningen i Kalmar län är idag koncentrerad till universitetssjukhuset i Linköping. Idag pendlar cirka 1 800 personer till Kronobergs län. Drygt 1 100 till Jönköpings län samt ungefär 900 personer till vardera Blekinge och Östergötlands län. Samtliga angränsande län till Kalmar län har universitet alternativt högskola.

Kalmar län är ett stort turistlän, framförallt sommartid. Astrid Lindgrens Värld och Öland är stora dragplåster. Sommartid stannar tågen på Stångådalsbanan vid Astrid Lindgrens Värld.

Både Stångådals- och Tjustbanorna är hotade. Det är framförallt politikerna i Östergötland som inte är intresserade av dessa banor. Dessa banor är viktiga även för Östergötland. Däremot är politikerna i Kalmar län intresserade och inser vikten av banorna.

I slutet av november gjordes en resa mellan Nässjö och Hultsfred. Styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd som inlett ett samarbete med de sex kommunerna längs banan var initiativtagare till resan. Man vill helt enkelt blåsa nytt liv i Bockabanan (Nässjö-Oskarshamn).

Även godstrafiken på järnväg behöver utvecklas. I Oskarshamn planeras för en stor kombiterminal för godshantering. Dessutom är det färjeförbindelse med Visby.

Sträckan mellan Kalmar och Alvesta samt mellan Kalmar och Linköping är mycket viktiga för länets utveckling. Anslutningar med Tjustbanan samt anslutningar i Emmaboda med Karlskrona är viktiga.

Kust till kustbanan har bra standard. Däremot behövs dubbelspår i första hand mellan Växjö och Alvesta . Det har på senaste år byggts ut flera mötesspår mellan Kalmar och Alvesta vilket snabbat upp tågen. Stångådalsbanan och Tjustbanan bör rustas upp och på sikt bör Stångådalsbanan elektrifieras.

Ett tågsystem med tåg mellan Nässjö och Oskarshamn samt Linköping och Kalmar som har anslutning med varandra antingen i Hultsfred eller i Berga. Det ska även vara anslutningar i Nässjö respektive Linköping med tågen på södra stambanan. Det är av stor vikt att det är anslutningar och inte långa väntetider i Kalmar mellan Stångådalsbanan och Kust till Kustbanan . Med anslutningar i Emmaboda med Karlskrona knyts östra Sverige ihop med Linköping.

En kustbana mellan Kalmar och Oskarshamn och vidare mot Västervik kan stärka länet ytterligare.

Allt detta sammantaget talar för att Kalmar län kan utvecklas till ett attraktivt län om förslagen realiseras.