Debatt Under ett valår talar nästan alla partier väl om företagaren, så även i Västerviks kommun.

Det lokala näringslivet är uppenbarligen inte imponerat. Fallet i årets ranking av lokalt näringslivsklimat är minst sagt häpnadsväckande. Rankingen mäter var det är bäst att starta och driva företag.

Tappet på hela 92 placeringar tar oss från plats 171 till 263, av landets totalt 290 kommuner. Vi är nu tillbaka på ungefär samma bottennivåer som 2002 när Moderaterna först kunde bilda en majoritet.

De faktorer där vi nu tillhör de sämsta 10 procenten i landet är allmänhetens attityder, konkurrens från kommunal verksamhet, kompetensförsörjning och kommunikationer. En djupt oroande utveckling.

Tyvärr saknas hos många förståelsen för att näringslivet är en viktig aktör för att vi ska ha ett starkt samhälle. Företagen skapar jobb som genererar skatt.

Av den anledningen är de nyckeln till trygga samhällen med resurser till skola och omsorg. Näringslivsvänlighet är alltså inte ett självändamål, utan något som behövs för att annat i kommunen ska bli så bra som möjligt.

Under moderaternas majoritetstid arbetade vi målmedvetet och ihärdigt med näringslivsfrågorna under parollen att det skulle var enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare i Västervik. Vi var framgångsrika. Västerviks placering förbättrades påtagligt. Det som krävdes då och det som krävs nu är lyhördhet och en ständig dialog med näringslivet.

Här har brustit under den gångna mandatperioden. Jonas Settlins turer med kommunen rörande Fiskartorget är ett färskt exempel. Dan Nilsson är döv när han tror sig vara ”på banan” trots rekordtappet, helt fast i ett vänstertänk där företag ses som en intressegrupp som står emot andra.

Det är alltså inte främst handling bakom tappet, utan passivitet. Politiken har inte tagit sitt ansvar utan valt att ignorera näringslivet och det har smittat av sig.

Själv tjatade jag ständigt om att när näringslivet mår bra så mår samhället bra. Det är nödvändigt även om jag också återkommande kritiserades för att lägga för mycket tid på näringslivet. Nu behövs en förändring och arbetet måste få genomsyra hela kommunen under flera år