Debatt Vi i Westerviks IBK:s styrelse vill genom denna insändare ställa frågan till ansvariga i Västerviks kommun, vad som händer med den sporthall som det pratats om och budgeterats för?

Harald Hjalmarsson, vi håller med dig utifrån artikeln i Västerviks-Tidningen den 19 maj. Det tar för lång tid! Vi började göra skrivelser till kommunen och påtala behovet av en tredje fullmåttshall i Västervik redan 2006. Nu finns den äntligen med i kommunens budget men inget spadtag har ännu gjorts. Inga möten finns heller planerade för att diskutera detaljer med alla föreningar som skulle få stor nytta av denna tredje hall! Vi uppmanar ansvarig person inom kommunen att kalla alla föreningar som är verksamma inom Bökensvedsområdet tillsammans med politiker och tjänstemän till stormöte, så vi får fakta på bordet vilka planer som finns och inom vilken tidshorisont!

När Ljungbergaskolan byggdes och en idrottshall planerades hade WIBK möten med Thomas Kronstål och Harald Hjalmarsson. Vi påtalade att flera föreningars ungdomsverksamhet växte, att en fullstor hall skulle generera hyresintäkter, att föreningar skulle kunna arrangera cuper som skulle få folk att komma till vår stad samt att Ljungbergaskolan skulle få en bättre hall för ämnet idrott och hälsa. Våra argument för en fullstor hall stod sig slätt och beslutet blev att bygga en mycket liten gympasal. Detta beslut visar att Västerviks barn och ungdomar som idrottar inte hamnar högt på prioriteringsordningen.

Vi är nu oroliga att den hett efterlängtade sporthallen, som skulle gynna så många av Västerviks barn och ungdomar, återigen skjuts på framtiden. Detta då flera av Västerviks politiker är tydliga med att de har ishockey som ett stort intresse och att kommunen beslutat att återigen bevilja mer pengar till VIK. Vi är inte ute efter att ställa föreningar mot varandra utan att alla föreningar ska behandlas lika av de som bestämmer i kommunen, utifrån att alla idrottsföreningar hjälps åt att tillgodose kommunens barn och ungdomars behov av rörelse.

Vi anser att ansvariga i kommunen ska, inom idrottsområdet, prioritera möjligheter för barn och unga att röra på sig, delta i sociala sammanhang och få utvecklas tillsammans med andra samtidigt som de utövar en idrott som de tycker är rolig.

Vi ser fram emot ett stort möte där många föreningar blir inbjuda till konstruktiva diskussioner, tillsammans med våra styrande politiker. Det handlar om vår kommuns barn och ungdomar!