DEBATT Det är nu läge att summera ett antal år av rödgrönt styre av Sverige och landstinget i Kalmar län och hur det har påverkat vårt län. Vi har idag en växande befolkning, vilket är väldigt bra. Sysselsättningen i Kalmar län ökar och det är också bra. Samtidigt rymmer Kalmar län tyvärr alla de tecken på växande bekymmer som klyver landet och som skapar växande otrygghet här.

Det duger inte att vi i Kalmar län saknar närvarande polis i merparten av kommunerna. Det skapar otrygghet, men också en påtaglig upplevelse av att staten inte fullföljer sina åtaganden. Många av våra kommuner hyr in vaktbolag för att kompensera för statens misslyckande. Oavsett om man bor i Västervik eller Högsby ska det finnas en närvarande polis som är en del av lokalsamhället.

Kalmar läns befolkning växer som sagt. Men det saknas bostäder och det fattas en bostadspolitik som gör det möjligt att bygga i hela länet. Strandskyddet begränsar möjligheterna till attraktivt bostadsbyggande och med de regler man drivit igenom är det ekonomiskt väldigt svårt att bygga hyresrätter i mindre kommuner. Det förstärker klyvningen av landet och koncentrationen till de större städerna.

Det är ingen nyhet att infrastrukturen i Kalmar län är dålig. Socialdemokraterna har nu haft ansvaret i både länet och landet i ytterligare fyra år. Det var många av oss som trodde att Socialdemokraterna i länet hade kontakter i sitt parti. Det visade sig vara fel. Vårt län ställs nu utan några tåginvesteringar de kommande 5–8 åren.

I vårt län har vi många mindre företag inom jord och skog, restauranger och campingar, sågverk och framstående industriföretag. Under de senaste fyra åren har alla dessa företag fått allt svårare att hitta arbetskraft och alldeles för många människor får leta för länge efter ett jobb. Särskilt de som kommit till vårt land de senaste åren. Därför behöver vi en politik som siktar framåt. Som gör det enklare att anställa, som bejakar möjligheterna till arbetskraftsinvandring, som respekterar äganderätten, som skapar möjligheter till yrkesutbildning men som också underlättar för nya jobb som inte kräver formell utbildning. Vi behöver bryta den konservativa socialdemokratiska politiken för en ny politik som kan skapa fler jobb och gör att fler får sitt första jobb.

För jobben, tryggheten och för att bryta klyvningen av länet och landet behövs ett nytt ledarskap – det är det valet i september handlar om!