2012 stängdes de båda fritidsgårdarna vid Fågelbäret och Skogshaga i Västervik. Anledningen var att man investerat i Mejeriet, ett centralt beläget ungdoms- och kulturhus och att man då inte hade råd med de andra fritidsgårdarna.

Till Mejeriet var det tänkt att ungdomar från hela Västerviks tätort skulle komma och tillbringa en del av sin fritid. Så blev dock inte fallet. En del hade svårigheter att transportera sig, vissa åldersgrupper ”tog över” och närheten och kontinuiteten försvann.

Mejeriet startade som en mötesplats för ungdomar från högstadiet upp till och med gymnasiet, dock finns det ingen verksamhet för mellanstadiebarn. Dessa gick tidigare i fritidsklubb på respektive skola och kom sedan till dessa fritidsgårdar på kvällarna. Sedan fortsatte de att gå dit när de blev äldre. För dessa mellanstadiebarn finns nu alltså ingen ersättningsverksamhet.

Trygga mötesplatser med kontinuitet behövs både i norr och i söder. Barn och ungdomar tillbringar där numera mycket tid på skolgårdar och vid lokala butiker. Skadegörelsen och föräldrars oro över de ungas tillvaro tilltar. Därför måste nu Västerviks kommun satsa på dessa våra barn och ungdomar. De är vår framtid!

I oktober har nu kommunen dock beslutat sig för att starta ett mobilt team som skall alternera mellan de södra och norra stadsdelarna. Tanken är att denna mobila fritidsgård ska ha öppet två vardagskvällar i veckan i lokaliteter vid Skogshagaskolan och vid/på Fågelbärets skola.

Detta försöksprojekt kan väl i och för sig vara ett gott första försök. Men det räcker inte! Barn och ungdomar behöver kontinuitet. Detta ger de förutsättningar som behövs för att skapa förtroende, närhet och bärande relationer. Ett tryggt och förtroligt förhållande som både fritidsledare, poliser, fältassistenter, lärare och föräldrar ser som en ytterst viktig del i det förebyggande arbetet mot social oro.

Tjustpartiet kommer därför aktivt att verka för att fritidsgårdarna vid Fågelbäret och Skogshaga öppnas igen i full skala.