Debatt Så stod det där i måndags morse. Långt in i Flatvarps skärgård i Västerviks kommun, det Panamaregistrerade fraktfartyget Makassar Highway. Bilderna från olycksplatsen känns overkliga, nästan surrealistiska. Att ett mycket stort lastfartyg hamnat där ingen farled finns men där det finns många grund är mycket allvarligt.

Nu rör det sig om ett lastfartyg med 1 300 personbilar som skulle fraktas till Södertälje men tänk om det varit en oljetanker! Fartygets bränsletankar rymmer 800 ton olja. När jag skriver detta har ännu inga större läckage inträffat från Makassar Highway men undersökningar, omlastning, reparation och bortfrakt kommer att dra ut på tiden.

De lokala och regionala resurser som finns verkar ha fungerat snabbt och effektivt men bara själva händelsen väcker djup oro och många frågor. Hur kan ett mycket stort fartyg ändra kurs och vara på väg mot land i fyra timmar utan att kontaktas av Kustbevakningen? Utan att något larm aktiveras?

När oljetankern Figaro lämnade kilometerlånga utsläpp utanför Skanvik i Västerviks kommun, utan straff och utan att ställas till svars började jag intressera mig för och politiskt arbeta med havsmiljöpolitik. Speciellt skyddet av Östersjön. Det var strax innan valet 2002 då jag blev invald i riksdagen och kunde jobba på heltid med dessa frågor. Liberalerna inledde då en havsmiljöoffensiv där vi tillsammans med en del andra partier och senare med Alliansen drev på den socialdemokratiska regeringen och tillsammans lyckades få fokus på havsmiljön och speciellt Östersjön. Ovilja från regering, stuprör mellan myndigheter, svår och delvis snårig lagstiftning gör arbetet svårt då som nu men Östersjön kan inte vänta!

Vi har lyckats driva på och fått Östersjön klassat som särskilt känsligt havsområde (PSSA), en del separeringar av fartygstrafik och uppgradering av Kustbevakningens fartygsflotta, samövningar nationellt och nationellt för oljeolyckor har påbörjats men fortfarande finns mycket att göra. Det visar inte minst måndagens olycka i Flatvarp.

Ett krav som jag och mitt parti drivit och driver är att införa en mycket mer aktiv trafikövervakning i hela egentliga Östersjön. Sådan finns redan i Öresund och i Finska viken. Där kan man övervaka, hålla kontakt med och gå in och direkt kontakta fartyg vid behov.

Varför finns det inte redan och förhindrar olyckan som nu hänt eller de ännu värre som kan inträffa med en äldre risig oljetanker på grund i Flatvarp? Eller någon annanstans i Kalmar län där vi är extremt beroende av vår natur- och havsmiljö för olika näringar inte minst turismen!

Jag vet att studier och utredningar för det gjorts men ännu finns inget i funktion. När jag söker fakta bland dem som vet och jobbar med detta är svaret ekonomi, personella resurser och att inga beslut om att fortsätta för införandet av ett mer aktivt övervakningssystem finns.

Det går att ändra på! Med liberaler som kan och driver frågan i riksdagen för Östersjön kan inte vänta och vi Kalmarlänsbor inte chansa på att ingenting ska hända!