Debatt Sommaren har synliggjort hur viktigt det är med miljö och klimat. En viktig miljöfråga är tillgången till levande hav och friskt vatten. När torkan drabbar oss blir vattnets värde konkret. Haven och sjöarna är liksom grundvattnet fundament för livet på jorden.

Östersjön kan bli en levande havsmiljö igen när vi slutar förgifta våra vatten och ställer om till ett hållbart fiske. Feministiskt initiativ vill minska farliga ämnen, kemikalier och utsläpp för att komma åt övergödningen av hav och vattendrag. Vi arbetar för hållbara och livskraftiga fiskbestånd genom ett stopp av överfisket och ett generellt förbud mot bottentrålning.

I svenskt jordbruk används fortfarande många farliga ämnen och kemikalier. Vi vill ställa om jordbruket och radikalt minska användandet av dessa skadliga substanser för att våra vattendrag, sjöar och hav ska börja leva igen och ta sig ur övergödningsproblemen. Östersjön är ett av världens sjukaste hav som lider av syrebrist på grund av kemikalieutsläpp och användningen av konstgödsel i jordbruket.

Det industriella fisket i Östersjön är starkt subventionerat idag vilket utarmar fiskebeståndet. Bottentrålning, som är den vanligaste fiskemetoden i Sverige, är ett av de största hoten mot haven och fiskbestånden. Naturskyddsföreningen beskriver problemet med bottentrålning väldigt målande: “Att bottentråla havsbotten efter fisk kan liknas med att kalhugga skogen för att komma åt rådjuren. Den negativa effekten på livet i och kring havsbotten är enorm.” Efter att trålfiske förbjudits i Öresund är fiskbeståndet uppemot hundra gånger större än i till exempel Kattegatt där trålfiske pågått under lång tid. Bottentrålning skadar fisken i Östersjön mer än något annat.

Feministiskt initiativ vill förbjuda bottentrålning och avsluta subventionerna till industriellt fiske. Vi vill istället rikta stödet till det hållbara fisket, där fiskekvoter fördelas rättvist och gynnar fiskare som använder småskaliga och skonsamma metoder. Genom minskade fiskekvoter kan utarmade fiskbestånd återhämta sig och bli livskraftiga igen.

Vi lever idag över våra tillgångar, vi fiskar mer än vad sjöar och hav klarar av. När vi stoppar överfisket tar vi ansvar för våra handlingar och ser till att andra människor och kommande generationer inte drabbas av de miljö- och klimatproblem som vi skapat.

Östersjön och fiskebestånden kan återfå sin hälsa och livskraftighet igen om vi prioriterar de havspolitiska frågorna och stoppar överfisket. Feministiskt initiativ ser en väg framåt genom att satsa på småskaligt fiske och hållbara fiskemetoder och stoppa förgiftningen av vattnet. Vi vill införa ett generellt förbud bottentrålning, som är skamfläcken för det svenska fisket och motverkar ett stort och friskt fiskbestånd. Jordbruket orsakar i hög utsträckning havets övergödning genom de kemikalier, utsläpp och farliga ämnen som används. Utsläppen måste minska och skatten på konstgödsel återinföras – ett hållbart jordbruk går hand i hand med ett levande hav.