Debatt "Jag vill ha ett Sverige där alla som kan jobba ska jobba", säger Stefan Löfven på en av Socialdemokraternas valaffischer. Det klingar falskt. Särskilt i skuggan av den nedmontering av personlig assistans som regeringen genomfört. Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan, med sparkrav på den personliga assistansen, har gett upphov till mängder av domstolsprövningar och mänskliga tragedier.

Människor tvingas bort från såväl arbetsmarknad som social gemenskap när deras personliga assistans dras in. Föräldrar tvingas gå ner i arbetstid eller sluta jobba helt för att ta hand om sina sjuka barn. Så ser verkligheten ut i Socialdemokraternas och Miljöpartiets Sverige.

"Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor får det stöd de behöver och har rätt till, vilket var syftet med LSS från början." Så låter det på Miljöpartiets hemsida. Men MP sitter i regeringen som fattar kollektiva beslut. Miljöpartiet är lika skyldigt till de mänskliga tragedier som dagligen utspelas i vårt land. De säger en sak men gör precis tvärtom.

Liberalerna vill satsa, inte spara, på den personliga assistansen. Vi vill reformera LSS. Stödet ska avgöras utifrån behov, inte diagnos. De schablonmässiga tvåårsomprövningarna ska avskaffas. Beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning, dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov ska avskaffas. Staten ska ta hela ansvaret för personlig assistans.

För oss är personlig assistans en rättighetsfråga. Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande i regeringsställning under den gångna mandatperioden visar tydligt att för dem är LSS främst en kostnadsfråga, inte en rättighetsfråga.