Debatt Nyligen avslöjades att Naturvårdsverket gett tre miljoner kronor till Naturskyddsföreningen i ett projekt för att pröva lagligheten i riksdagsbeslutet om förvaltningsjakt på varg. Man kan tycka vad man vill om vargjakten. Men att skattepengar går till intresseorganisationer som använder pengarna för att riva upp riksdagsbeslut är anmärkningsvärt. De får alltså betalt av staten för att lobba emot demokratiskt fattade beslut.

Självklart står det människor fritt att bilda opinion i frågan eller att gå samman för att påverka politiska beslut och processer. Det är en grundbult i ett liberalt och demokratiskt samhälle. Men att statliga myndigheter utan att blinka öppnar skattebetalarnas plånbok när intresseorganisationer vill bråka med staten och ger stöd till projekt som direkt syftar till att stoppa och riva upp demokratiskt fattade beslut är en minst sagt märklig ordning. För att inte säga direkt odemokratisk.

Vad är det då som har hänt? I september 2013 beslutade riksdagen att ge Naturvårdsverket sista ordet i beslut som rör licensjakten på varg. Två månader senare ansökte Naturskyddsföreningen om bidrag från just Naturvårdsverket för att riva upp beslutet. De ville fortsätta driva dessa kostsamma processer i domstol. Naturskyddsföreningen använde pengarna till att lobba EU-kommissionen, som i juli 2014 skickade ett brev till regeringen och ifrågasatte riksdagsbeslutet. Den nya regeringen vek sig och rev upp beslutet. Och skattebetalarna fick alltså stå för notan.

Vad ska vi ens ha politiker till om myndigheter betalar lobbyister för att undergräva och riva upp demokratiskt fattade beslut? Självklart ska politiker hålla sig inom lagarna och deras beslut måste både kunna prövas och överprövas. Men det är inte det som är frågan här. Att tjänstemän på Naturvårdsverket inte gillar de beslut som politikerna fattar är en sak. Men att gå från det till att bakvägen, via myndighetsfinansierad lobbyverksamhet, undergräva besluten är djupt problematiskt. Naturskyddsföreningen har många medlemmar och vill de bråka får de faktiskt finansiera det med sina medlemsavgifter.