Den 11 november 2017, så har man i Sverige hittills under 2017 avverkat 5 % mera skog, i Sverige, än vad den beräknade tillväxten är för år 2017. Med anledning av att en del hävdar att vi skall bland annat ersätta plastemballage och andra plastprodukter, med biobaserat material. Jag förstår inte hur det skall gå till, när den årliga tillväxten av skog inte räcker till före denna omställning är påbörjad.

I sammanhanget så hörde jag en dam säga på TV att man planterar mera skog än någonsin tidigare i Sverige. Vilket är en naturlig följd av överavverkningen och att den svenska skogsvårdslagen förpliktigar, att de som äger skogsmark skall se till att det ständigt finns skog på mark som är avsedd för skog.

Förutom det som jag påstår om omsättning av skogsråvara i Sverige så importeras skogsråvaror till Sverige årligen på grund av brist på skogsråvaror till skogsindustrin.

De här som fantiserar om att det går att få till konstruktioner som är av samma karaktär som en tulipanaros är inte trovärdiga, även om det skulle vara önskvärt. Att det finns folk som har en fantasi som inte går att förankra i verkligheten, kan vara roligt att höra vid diverse former av underhållning. Men när man upptäcker sådana fenomen i riksdagen så blir man lite förskräckt.

Naturligtvis så förstår jag dilemmat med att det används fossilbaserat råmaterial i allt för stor omfattning i förhållande till vad den levande naturen klarar av att återställa till ursprunglig form, eller neutraliserats på annat sätt. De enda som går att göra enligt vad jag förstår är att vi återvinner allt material, typ: plast och metaller i den mån som det är möjligt. Naturligtvis så måste vi också sträva efter att få fram renare energikällor. Därtill ständigt sträva efter att rena och minska skadliga utsläpp i luften, vattnet och jorden. I den processen måste man alltid iaktta hela kedjan från början till slutet för att man skall klara av att göra realistiska bedömningar om vad som är miljövänligt.

Nu är det inte så att jag begriper allt, så ta inte mina påståenden som några absoluta sanningar. Utan vrid och vänd på mina påståenden, i syfte att få till något som är bättre än vad jag beskriver.