I flera år har den socialdemokratiskt ledda regeringen budskap varit tydligt. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är ett problem. Man säger att den personliga assistansen är för dyr och att antalet timmar som betalas av Försäkringskassan ska minska. Lika länge har Liberalerna, funktionshinderorganisationer med flera slagit larm om det djupt omänskliga i den hållning som skoningslöst drabbar bland annat barn som inte kan andas själva, barn som behöver sondmatas samt deras familjer.

Försäkringskassans färska statistik skrämmer och förskräcker. Under den tid Stefan Löfvens regering styrt har 1 275 personer i landet förlorat sin personliga assistans. I Kalmar län är siffran 38 personer. Det är siffror som Socialdemokraterna uppenbart inte vill kännas vid. Livet för dessa människor har förändrats drastiskt och den lilla möjlighet till självbestämmande som funnits har försvunnit. Att man nekats assistans handlar inte om att deras behov minskat. Tvärtom. De är offer för en cynisk besparingspolitik som måste få ett slut. Regeringen har hela tiden slagit ifrån sig och sagt att det är domstolar och Försäkringskassan som tolkat reglerna så och att man själva är oskyldiga till att så mångas tillvaro slagits i spillror.

Socialdemokraterna vill gärna ge sken av att fusket inom assistansen är omfattande och kräver kraftfulla åtgärder. I debatten jämförs assistansanvändare med simulanter. Regeringen har lyckats inpränta bilden av att assistansreformen är hotad av kriminella om inte något görs. Men hur stoppas kriminella av att barn inte får hjälp med att äta och andas?

För att förstå angreppen på den personliga assistansen måste man inse under vilka fruktansvärda förhållanden personer med omfattande funktionsnedsättningar tvingats leva. Införandet av LSS och den personliga assistansen gav dessa människor hopp om ett bättre liv. Därför är kampen för att återupprätta assistansen så självklar för oss. De liberala värderingarna tar sin utgångspunkt i varje människas livsförutsättningar. Det liberala samhällsbygget ser till att våra gemensamma trygghetssystem bygger på individens förutsättningar. Inte tvärtom. Så ser skälen för oss liberaler ut när vi tar kampen för den enskilde assistansanvändaren mot socialdemokraternas övertro på minuträknande, nitisk kontroll och överförmynderi.

Liberalernas krav är solklara. LSS behöver nya regler med fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet. Det innebär kostnader men det ger också mycket tillbaka. Vi kommer försvara rätten till medbestämmande och den frihetsreform i form av LSS, som vi var med och byggde upp under början av 1990-talet, och rätten till den personliga assistansen. Socialdemokraterna i Kalmar län måste nu stå till svars gentemot de 38 personer i länet som förlorat sin assistans, men även gentemot deras anhöriga som får ta ett allt större ansvar.