Debatt Är inte mat och luft grundläggande behov, Åsa Regnér?

Som elefanter i ett glashus dundrade regeringen med statsrådet Åsa Regnér i spetsen in i LSS-lagstiftningen och orsakade det kaos, den oro och det lidande som nu drabbat personer med funktionsnedsättning.

Vi har alla sett resultaten av åtstramningen. Föräldrar till barn med behov av assistans som inte förstår hur livet ska gå ihop i fortsättningen. Funktionsnedsatta som berövas sitt yrkesliv. Sondmatning ingår inte längre i personlig assistans och andningshjälp bedöms inte som grundläggande behov!

Nu försöker regeringen med en lagändring motverka det senaste dråpslaget mot den personliga assistansen. Det är bra men det räcker inte för att motverka effekterna av tidigare domar. Tusen personer har blivit av med assistansen efter den rödgröna regeringens skärpta direktiv. Två om dagen det senaste året.

Regeringens åtgärder nu i veckan reser många nya frågetecken och skingrar knappast den oro landets assistansanvändare känner. Tyvärr hjälper det bara en del av dem som redan fått sina liv slagna i spillror. Många riskerar att ytterligare kastas ut under den tid det tar innan det tillfälliga stoppet träder i kraft tidigast någon gång efter nyår.

Åsa Regnérs och den rödgröna regeringens besked ändrar inte någonting för de 1 100 som fått sin personliga assistans nekad beroende på tidigare domar. Vi liberaler ger oss inte och räknar därför på vår hemsida varje dag hur många personer som även fortsatt drabbas. Om regeringen verkligen tagit människors oro på allvar skulle man ompröva alla de avslagsbeslut som givits. Man skulle också behöva ge den pågående LSS-utredningen nya förbättrade direktiv.

Liberalerna har alltid kämpat för att funktionshindrade ska kunna leva – inte bara överleva. Det var Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) som genom Bengt Westerberg drev fram och genomförde den frihetsreform som LSS-lagstiftningen blivit. Vi fortsätter den kampen. Frihet måste försvaras!