Debatt Så här i nyårstider ska året som gått sammanfattas och utvärderas. I omvärlden har Sverige varit en positiv kraft för fred, folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning och jämställdhet. Med platsen i FN:s säkerhetsråd har vi framöver ännu större möjligheter att påverka för en bättre värld.

Det är lätt att få för sig att världen är på väg åt fel håll när det rapporteras om humanitära kriser i länder såsom Jemen och Burma, om krigets Syrien med miljontals flyktingar och hundratusentals döda och skadade, om Daesh hänsynslösa terror. Kärnvapenhotet, nationalism och populism som brer ut sig med högerextrema strömningar och partier. Men det finns mycket positivt som visar att det ändå går i rätt riktning. Världens länder har antagit Agenda 2030 och Parisavtalet. Hundratals miljoner har lyfts ur fattigdom, livslängden ökar globalt, färre barn dör i förtid, fler barn går i skolan, inte minst flickor, 122 länder har ställt sig bakom ett globalt förbud mot kärnvapen. Respekten för kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter har ökat.

Vad gör då den socialdemokratiskt ledda regeringen? Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik med fokus på att främja kvinnor och flickors rättigheter. Sverige är ett av de 122 länder som ställt sig bakom det globala kärnvapenförbudet. Sverige är också ett av få länder som lever upp till 1 procentmålet i bistånd och är en stormakt när det gäller humanitärt stöd och står upp för och ökar stödet till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. När Sverige nu sitter i FN:s säkerhetsråd har vi än större möjlighet att påverka.

Men feministisk utrikespolitik handlar inte bara om ”mjuka” frågor. Militära insatser och ekonomiska sanktioner kan krävas för att skapa fred och säkerhet. Sverige har militär trupp i exempelvis Mali och Afghanistan, och vi är glasklara i vår kritik mot Rysslands aggression på Krimhalvön och mot Ukraina. Socialdemokraterna säger nej till Nato-medlemskap, men vi samarbetar gärna med andra länder, FN, EU och Nato för att trygga fred, skydda civilbefolkning och bekämpa terrorism.

Sverige är en positiv kraft för fred, folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning och inte minst jämställdhet. Vi kan inte utlova några nyårslöften men om Socialdemokraterna får väljarnas fortsatta förtroende i nästa års val så kommer vi kunna göra än mer skillnad för en bättre värld.