Debatt Svar till Anna-Lena Sörenson och Krister Örnfjäder i VT 31/3

Jag är glad att socialdemokraterna Anna-Lena Sörenson och Krister Örnfjäder bryter tystnaden och äntligen tar en debatt om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och rätten till personlig assistans. Frågan handlar en viktig rättighetslagstiftning och en av grunderna i ett välfärdssamhälle – om alla människors rätt att leva ett värdigt liv. Många av oss tar saker för givna – att äta, att andas, att klä på sig och att komma ut på aktiviteter som höjer livskvaliteten.

LSS infördes av en alliansregering under början av 90-talet under ledning av folkpartisten och dåvarande socialministern Bengt Westerberg och är därför en lagstiftning som ligger oss liberaler särskilt varmt om hjärtat. Införandet av LSS och den personliga assistansen gav människor hopp om ett bättre liv. Därför är kampen för att återupprätta assistansen så självklar för oss. Men den regering som Sörenson och Örnfjäder företräder har genom att antal åtgärder försvagat dessa rättigheter och omöjliggör ett liv med självständighet och självbestämmande. Jag förstår deras tidigare tystnad. Förmodligen skäms man.

I ett avseende håller jag med Sörenson och Örnfjäder. Det finns inget försvar för bidragsfusk. Detta ska alltid beivras men när den socialdemokratiska regeringen gav direktiv till Försäkringskassan om en hårdare tolkning av lagstiftningen för att minska kostnaderna så var det inte fuskarna som drabbades utan de brukare som behöver hjälp och stöd allra mest. Bestraffningen slog blint och blev kollektiv.

Nedskärningarna drabbade inte bara brukarna utan även anhöriga som fick dra att tyngre lass utan nödvändig avlastning. Att straffa en liten grupp människor så blint är omänskligt och något som aldrig kan accepteras.

Under den tid Stefan Löfvens regering styrt har 1 275 personer i landet förlorat sin personliga assistans. I Kalmar län är siffran 38 personer.

Livet för dessa människor har förändrats drastiskt och den lilla möjlighet till självbestämmande som funnits har försvunnit. Vi kommer försvara rätten till medbestämmande och den frihetsreform som vi byggt upp. Nu är det upp till socialdemokraterna Anna-Lena Sörenson och Krister Örnfjäder att med handling visa hur de förbättrar situationen för de personer som mist sin personliga assistans och därmed en stor del av sin möjlighet till ett liv värt namnet.