Debatt Wallmark och Enström målar upp bilden av att den svenska regeringen har missat att säkerhetsläget i vårt närområde över tid har försämrats och inte tas på allvar. Vi har sagt det förut och säger det igen: de kan inte ha mer fel. Tvärtom är den socialdemokratiskt ledda regeringen på tårna, bland annat presenterades för några veckor sedan en ny nationell säkerhetsstrategi.

Förslag på anslag för försvaret efter 2020 ligger hos den nya försvarsberedningen som kommer att ledas av Björn von Sydow, riksdagsledamot, tidigare försvarsminister och riksdagens talman. Han har stor erfarenhet och kompetens för det här uppdraget. Det svenska folket har rätt att förvänta sig att regering och riksdag tar säkerhets- och försvarspolitiken på största allvar. Därför är försvarsberedningens arbete och de breda överenskommelser som brukar vara slutprodukten viktig och en garant för långsiktighet och stabilitet.

Medan moderaterna ser medlemskap i försvarsalliansen NATO som den enda lösningen på en svår säkerhetspolitisk situation ser vi att bilden är komplex och därför kräver en bred bas. Vår säkerhetspolitik syftar till att bidra till stabilitet och säkerhet i vår del av världen. Den vilar på tre ben: den militära alliansfriheten, samarbeten och en egen trovärdig försvarsförmåga.

Som ett militärt alliansfritt land bygger vi säkerhet tillsammans med andra. Vi fördjupar bilaterala och multilaterala samarbeten med länder och organisationer i vårt närområde.

Moderaternas ansvarslösa sätt att på debattsidor slänga ur sig olika belopp är orimligt och saknar reell effekt. Man måste veta vad pengarna ska gå till. Moderaterna borde också veta att anskaffningstiderna av materiel i de flesta fall är långa och att övningar inte kan genomföras med personal som inte finns. Det som krävs är ett långsiktigt arbete där vi ser över, planerar och sätter ramarna för att kunna stärka försvaret och därefter ser till att de resurser som behövs tillförs. Vi måste satsa resurserna klokt så att försvaret stärks på effektivast sätt.

Försvars- och säkerhetspolitik kräver noggrannhet, kontinuerligt och målmedvetet arbete. Det är precis så, och i nära samarbete med Försvarsmaktens kompetenta personal, som den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar. Regeringen arbetar varje dag för att intentionerna i den försvarspolitiska inriktningsproposition som riksdagen fattat beslut om ska genomföras. Vi måste få ordning på personalförsörjningen, införskaffa materiel och få ordning på det av den moderatledda regeringen bortprioriterade totalförsvaret. Försvars – och säkerhetspolitiken handlar om att ta ansvar och agera kraftfullt. Och det är precis detta som den socialdemokratiskt ledda regeringen gör.