Debatt Svar till Ingvar Flink i VT den 31 oktober

Ingvar Flinks insändare kan ses som ett slags programförklaring för hur man ska bära sig åt om man vill minimera demokratin.

Ingvar Flink börjar med att konstatera att det parlamentariska läget gör regeringsbildandet extra komplicerat. Men nu är det ju så, att det som en politiker omedelbart efter ett val borde fråga sig är följande: med vilka partier ska jag nu söka samarbeta för att få igenom så mycket som möjligt av den politik jag lovade mina väljare att arbeta för?

Det tycker inte Flink. För Flink är det en struntsak vad partier står för och vad de lovar sina väljare. Huvudsaken för Flink är att så många partier som möjligt går samman för att hindra en växande andel av väljarna från allt demokratiskt inflytande. Därför anser Ingvar Flink att S, L, C, MP och V nu ska gå samman för att utestänga alla de väljare som röstade på SD från allt inflytande över hur Sverige ska styras och hur deras egna skattemedel ska användas.

När Ingvar Flink dessutom tar sig för att kalla den dryga sjättedel av den svenska valmanskåren (här i Västervik nästan en femtedel) som röstat på SD för ”fascistoida krafter”, då kan man med skäl anta att det där med demokrati, det är nog aningen för komplicerat för Ingvar Flink.