Debatt När klimatminister Isabella Lövin (MP) nyss invigde FN:s viktiga havskonferens I New York klingade hennes ord där falsk mot bakgrund av vad hon, miljöminister Karolina Skog och Miljöpartiet tillsammans med S i regeringen just gjort mot vår egen Östersjö och kampen mot övergödningen.

”Det sämsta regeringsbeslutet för Östersjön någonsin” sa Anders Alm, Östersjöexpert och tidigare svensk förhandlare för Baltic Sea Action plan, när han talade vid de svenska vattendelegationernas gemensamma möte i Kalmar nyligen.

Beslutet han talade om var när regeringen i december 2015 efter yttre tryck tog in och prövade de förslag till åtgärdsplaner för våra vatten som Sveriges fem vattendelegationer just var i begrepp att fatta beslut om.

I ett helt år prövade regeringen frågan och när man meddelade sitt beslut kom kallduschen. Regeringen ”tog över” och beslutade vilka åtgärder Vattenmyndigheterna fick rikta mot Jordbruksverket och jordbruket.

Resultatet av att regeringen inte ställde sig bakom de åtgärder som vattendelegationerna föreslog innebär bland annat:

• 70 procent mindre fosforreduktion (175 ton)

• 60 procent mindre kvävereduktion (600 ton)

• En ökning med cirka 400 vattenförekomster som får långt tidsundantag för åtgärder

• Ett mycket stort åtgärdsunderskott både för att nå god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv och för att uppfylla våra åtaganden i Baltic Sea Action Plan

Det här sveket mot Östersjön och har olyckligtvis hamnat under radarn i offentlig debatt. Hur tänkte ni, Isabella Lövin och Karolina Skog, när ni medverkade till detta beslut?

Liberalerna har under lång tid varit pådrivande i havsmiljöarbetet, ibland tillsammans med MP i riksdagen, men framför allt under Alliansregeringens tid lyckades vi på olika sätt flytta fram positionerna och få till en helhetssyn på havs- och vattenpolitiken.

Samtidigt som vi fått ett ökat folkligt engagemang för Östersjön verkar Sveriges ledarskap och ambitioner kopplat till Östersjön minskat med Miljöpartiet i regeringen. Det tydligaste exemplet är just hur regeringen urvattnat ramdirektivet för vattens åtgärdsprogram och aktivt valt att lyfta ur alla åtgärder för jordbruket utom de som redan fanns finansierade i landsbygdsprogrammet.

Om det är den intensiva lobbyverksamheten från jordbruksnäringen, avsaknad av initiativförmåga och kontakt med det sedan länge pågående vattenarbetet som gjort att regeringen agerat som den gjort ska jag låta vara osagt men illa är det. Tidigare kritik från EU om att Sverige inte gör det vi åtagit oss för att nå ekologiskt god status kommer inte att minska utan snarare öka med hot om kännbara böter.

Värst av allt är att vi genom regeringens, och alltså även MP:s, beslut skjuter upp det som faktiskt måste göras mot övergödning av våra svenska sjöar och vattendrag och dessutom vältrar över kostnaderna på kommande generationer.