Debatt Till Liberalerna och KD: Nu har vi läst er besvikelse över hur dåligt ni tycker att Kalmar läns landsting är och det är ledsamt, när det i stora drag inte stämmer överens med hur nöjda länsborna är över hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Om er plan på ett nytt sjukhus skulle gå igenom skulle planering ta minst tio år inklusive upphandling med mera och under denna tid skulle inga investeringar göras. Byggnationen skulle starta 2028 och vara klar cirka 2031. Vi skulle få en stor koloss någonstans kring Hermanstorp. Hur modernt och ändamålsenligt skulle detta vara 25 år senare år 2056? Forskning och utveckling samt behandlingsmetoder och därmed behov av vårdplatser förändras och så länge som man har problem med infektioner på sjukhus är bästa tillfriskandeplatsen i hemmet.

Väljer vi att fortlöpande utveckla vårt sjukhus kan vi ständigt uppdatera efter behov och forskning. Platsbristen vid sjukhuset kan lösas och om vi ska vara fossilbränslefria till år 2040 måste privatbilismen i stora stycken ersättas med en utvecklad kollektivtrafik, som redan i dag via länstrafiken är fossilbränslefri. Vi kommer att fortsätta att söka efter allmänläkare för bemanning av våra hälsocentraler och fram till dess kommer vi att bemanna med distriktssköterskor, där detta är möjligt.

Vården vet att många ensamma är vårdsökande och ohälsorisken bland ensamma är stor. Vi vet även att sociala nätverk ofta är förutsättningen för tillfrisknande. I England gjorde man en folkhälsoinsats för ensamma för att förbättra hälsan. En investering på ett pund gav sex pund tillbaka. Det finns forskning, som tyder på att det sannolikt skulle vara detsamma i Sverige.

Vi i Vänsterpartiet

• vill använda våra mandat framöver till att utveckla Västerviks sjukhus

• vill genomföra ett arbete kring ensamhet i någon av länets kommuner

• vill inrätta en distriktssköterska vid hälsocentralen vid Överums hälsocentral

• vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken för att göra samhället än mer fossilbränslefritt.