Debatt Invånare i Kalmar län med låg utbildning dör oftare i hjärt-kärlsjukdom. De sociala skillnaderna i hälsa är stora i Sverige, och ökar. Det skiljer hela fem år i medellivslängd mellan de med lägst och högst utbildningsnivå, och hjärt-kärlsjukdom drabbar lågutbildade hårdast. Nu krävs forskning för att få kunskap om hur skillnaderna kan utjämnas och skapa underlag för bättre politiska beslut.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Bara i Kalmar län dog över 1 000 personer av hjärt-kärlsjukdom under 2016. Även om människor i alla åldrar, regioner och samhällsklasser drabbas så visar nya siffror, som presenteras i Hjärtrapporten 2017, att det finns stora socioekonomiska skillnader.

Personer med lägre utbildning löper betydligt större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Ännu större blir skillnaden om man tittar på antalet avlidna. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är nästan sju gånger högre för de 35 000 invånare i Kalmar län som enbart har en grundskoleutbildning jämfört med de som är högskoleutbildade.

I dag vet vi inte fullt ut varför det ser ut så. Men vi vet att vissa av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, som rökning, är mer utbredda bland lågutbildade. Socialminister Annika Strandhäll har inlett ett arbete för att minska hälsoskillnaderna i Sverige. Det är bra att politikerna prioriterar jämlik hälsa, inte minst genom att fatta beslut som underlättar sunda levnadsvanor.

För att kunna sätta in rätt åtgärder behövs också mer forskning om hur folksjukdomarna kan förebyggas i alla delar av samhället. Med ändrade levnadsvanor ändras även sjukdomsbilden, vilket ställer nya krav på forskningen.

Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS är en av världens största befolkningsstudier, där 30 000 svenskar får lämna blodprover, genomgå ultraljudsundersökningar och testa lungfunktionen. Syftet är att kunna göra individuella riskbedömningar för sjukdomar som stroke, KOL och hjärtinfarkt med målet att alla ska få tillgång till en skräddarsydd, förebyggande behandling.

Forskningen har bidragit med fantastiska framsteg för att minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Men det krävs både politiska beslut och mer kunskap för att forskningsframstegen ska nå ut till alla delar av befolkningen. Vår förhoppning är att SCAPIS ska kunna bidra med några av svaren.

Samhället, sjukvården och forskningen står inför stora utmaningar för att uppnå en jämlik hälsa. Låt oss alla göra vad vi kan för att bidra! Det är oacceptabelt att invånare i Kalmar län med en lägre utbildning ska ha mindre tid att leva.