Debatt Livsmedelsproduktionen är tillsammans med andra näringar viktiga för Kalmar län. I länet produceras och förädlas produkter som hela landet är i behov av. För att ta några exempel så produceras nästan 24 procent av all slaktkyckling i länet, 12 procent av mjölken och 7 procent av köttproduktionen av nöt i form av ko och 15 procent av får.

I regionen, framförallt på Öland, genomförs också bönodling, vilket är en produkt som fler och fler konsumenter efterfrågar. Här är regionen unik och står för 95 procent av produktionen.

Utöver det kan fler råvaror räknas upp, exempelvis är det många av de jordgubbar som äts under sommarhalvåret som kommer från vår region. Hela 9 procent av länets sysselsatta har det i den direkta produktionen eller i dess förädling.

Artikelbild

| Skribenterna vill arbeta för ett Matens hus i regionen, där regionens produkter kan presenteras och säljas.

Intresset för vad vi som konsumenter stoppar i magen ökar, begrepp som närodlat, lokalproducerat och mat från trakten har kommit för att stanna. Reko-ringen, som etablerats på flera orter i länet, gör det enkelt för konsumenter att köpa närproducerade livsmedel, samtidigt som producenterna får möjlighet att sälja sina produkter då de bokas via sociala medier. Under de senaste åren har arbetet med livsmedelsstrategi pågått i länet. Ett mycket viktigt arbete. Efter höstens val ingår Centerpartiet i majoriteten, Länsunionen, i Region Kalmar län. I den nu beslutade regionplanen lyfts frågor kring maten och att skapa ett ”Matens hus”. Ett nytt begrepp i vår region. Här vill vi att regionens produkter kan presenteras, avsmakas, kunskap om hur produktionen ser ut, marknadsföring och för att frågorna ska få ett lyft. Vi ser att det finns mer att göra för att utveckla det matlän som Kalmar län är.

Idag är endast cirka 50 procent av maten som konsumeras i Sverige svensk. Här behöver vi öka självförsörjandegraden av flera anledningar. Förutom att det ger arbetstillfällen i Sverige och i vår region så vet vi också att Sverige lantbruk ligger i den absoluta världstoppen där det gäller djurvälfärd, klimatavtryck och mindre antibiotikaanvändning, en fråga som kanske kommer vara de kommande årens viktigaste hälsofråga.

Med utveckling behövs också forskning. Mer resurseffektiv produktion kan vara exempel på detta som behöver utvecklas i såväl konventionell som ekologisk produktion. Vi hoppas att Linnéuniversitetet tillsammans med lantbruksuniversiteten kan vara en motor i detta arbete.

Detta vill vi arbeta för i Region Kalmar län:

Artikelbild

| Skribenterna vill arbeta för ett Matens hus i regionen, där regionens produkter kan presenteras och säljas.

- Starta arbetet med ”Matens hus” i regionen.

- Öka andelen lokalproducerad mat i den offentliga maten, dels i det som serveras på till exempel sjukhusen och folkhögskolorna men också i det som erbjuds vid utbildningar och konferenser.

- Fortsätta arbetet med livsmedelsstrategin tillsammans med länets livsmedelsnäring.

- Öka dialogen med länets livsmedelsnäring.

- Ta in livsmedelsnäringens behov i det fortsätta arbetet att jobba med kompetensfrågor i länet.

Vi tror att denna fråga behöver sitt politiska utrymme för att växa och utvecklas. Vi vill bidra till att matfrågan diskuteras och utvecklas ytterligare. Vi ser det som ett viktigt arbete i den regionala utvecklingen, givetvis tillsammans med många andra frågor.