Svar till Urban ­Johansson NT (15/6) INSÄNDARE I en insändare i NT 15 juni frågar Urban Jonsson hur de som ska väljas till kommunfullmäktige ska prioritera skola kontra spårvagn. Han är orolig att satsningen på Ljuralänken ska minska satsningen på skola och äldreomsorg. Att slippa omvägen för Navestadslinjen via Klingsberg kommer att sänka kostnaden för spårvägen så att mer pengar kan gå till andra viktiga samhällsbehov som skola och omsorg. Spårväg istället för buss har lägre kostnad i städer av Norrköpings storlek som har stort resandeunderlag.

Förutom den goda ekonomin är spårväg bra för miljön och klimatet genom låg energianvändning och inga avgasutsläpp. Dessutom är den snabb och attraktiv så att fler väljer att åka kollektivt och bilanvändningen minskar.

Investeringen i ny spårväg innebär stora belopp som kan verka svindlande. Men investeringen ska skrivas av under en ovanligt lång teknisk livslängd. Eftersom det betalas tillbaka genom en lägre årlig totalkostnad är det en lönsam affär. Kommunen finansierar sådana här investeringar som är bra för miljön och klimatet med gröna obligationer. Det är bra för investerare som vill att deras kapital ska göra samhällsnytta samtidigt som det ger trygg avkastning.

Att det är klokt att satsa på spårväg har många upptäckt. Elva kommuner i föreningen Spårvagnsstäderna planerar att bygga spårväg. Lund är först ut att bygga av de städer som inte har spårväg.

Vi som redan har spårväg behöver snarast bygga ut till stadsdelar med stort resandeunderlag som Kungsgatan, Ektorp, Vilbergen och Vrinnevisjukhuset. Då får vi ännu mer pengar över till skola och omsorg.