Debatt Margot Wallströms lägenhet har gjort att många fått upp ögonen för att det är svårt att få tag på en hyresrätt i många av Sveriges städer. Bristen på hyresrätter handlar inte bara om Stockholm och påverkar inte bara politiker. De flesta av Sveriges kommuner har brist på hyresrätter. I många städer krävs det åratal i kö för att få lägenhet.

Dagens situation är inte bara dålig för den som vill flytta – även ekonomin drabbas när företag som växer får svårare att hitta personal på grund av bostadsbristen.

Anledningen är inget mysterium. Inflyttningen till de större och medelstora städerna har varit stor och hyresregleringen kombinerat med den stora ombildningen till bostadsrätter har gjort att den vita hyresmarknaden inte fungerar.

Det finns helt enkelt för få bostäder och den befintliga bostadsstocken utnyttjas inte effektivt. Därför är det dags för politikerna att ta tag i problemet. Skatteväxling, införande av markskatt och en ny plan- och byggprocess är exempel på förslag som kan få fart på byggandet. Riksdagen har nu klubbat igenom vissa reformer, men det är tveksamt om det kommer att räcka till. Troligtvis kommer det att krävas fler förändringar av reglerna för tillstånd och marktilldelning.

I bästa fall kommer det samtidigt att ta flera år innan byggandet ökar på grund av regeländringar. Politikerna borde därför också titta på hur man i större och medelstora städer kan röra sig mot marknadshyror. Marknadshyror är politiskt svårt. Att byggandet av bostadsrätter i till exempel Stockholm inte hållit takt med efterfrågan tyder också på att det inte räcker med fri hyressättning för att lösa bostadsbristen. Men hyresregleringen framstår samtidigt som svår att försvara med vare sig fördelnings- eller effektivitetsargument.

I praktiken blir hyresmarknaden idag en insidermarknad där de som redan har kontakter kan skaffa billiga innerstadslägenheter. För att även de med lägre inkomster ska kunna bo i städerna är det därför rimligare att använda direkta inkomststöd. Dessa går att rikta mot de som har störst behov, utan att man kortsluter hyresmarknaden.

Sverige står med andra ord inför en stor utmaning. Hyresregleringen och ineffektiva regleringar har gett oss en havererad hyresmarknad och bostadsbrist. Därför borde politikerna så snart som möjligt tillåta friare hyressättning samtidigt som man gör en grundläggande genomgång av alla regler på byggområdet.