Debatt Polisen varnar för långa handläggningstider av tillstånd för evenemang, eller allmänna sammankomster som det formellt heter. Rekommendationen är att lämna in ansökan minst två månader i förväg. Det här ställer till problem för många arrangörer. Dessutom strider det mot ordningslagens sjätte paragraf: ”Ansökan ska göras skriftligen i god tid. Om möjligt ska ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten eller tillställningen”.

Det finns en enkel lösning på problemet: Sluta handlägga onödiga tillstånd.

Jag har själv sökt, beviljats och betalat för tillstånd i flera år. I somras blev jag kontaktad av polisens rättsavdelning i Malmö några dagar innan säsongen sista arrangemang, en hårdrockgala. Polisen undrade varför vi sökt tillstånd för ett arrangemang på en äng i Fårhult. Tillstånd krävs bara på offentlig plats inom detaljplanerat område.

Polisen har gått tillbaka i sina handlingar och funnit att inget av de arrangemang som vi genomfört har varit tillståndspliktiga. Avgifterna betalas tillbaka. Polisen har inte gjort fel. Handläggare i Kalmar och Malmö kan inte hålla reda på alla kommuners detaljplaner. Däremot får kommunen ansökningarna för yttrande. Där vet man vad som är detaljplanerat område och inte. Men ingen har reagerat utan lagt ned en massa jobb på att skriva detaljerade yttranden med allehanda krav.

En kontroll av gällande detaljplaner för Västerviks kommun visar att fler än jag söker onödiga polistillstånd. Exempel på platser utanför detaljplanerat område i och nära Västerviks tätort är Kulbacken, Lögarbergen, Notholmen, Tuvan, Marsbäcken, speedwaybanan och ridanläggningen i Målserum.

Kommunen borde upplysa polisen när det inte krävs tillstånd. Detaljplanerna finns publicerade på kommunens hemsida. Då kan väntetiderna på de tillstånd som krävs bli kortare.