Debatt Tänk att jag skulle få rätt, fast det är inte med stolthet jag konstaterar att ännu ett uruselt år med Tjustbanan är till ända. Drygt vart tredje tåg ställdes in under 2017.

Nu dyker Katharina Seijsing, basenhetschef för linjetrafik inom KLT, upp och börjar försvara den usla situationen för banan i Västerviks-Tidningen: bromsfel på en vagn, banan varit avstängd för underhåll, ett tåg körde på ett träd, skyller på en annan tågtyp än Krösatågen, alla dessa bortförklaringar kan göras oändliga. Vi har hört detta förr.

Jag anser att det är ett totalt haveri för Tjustbanan! Samtliga i ledningen och även den politiska gruppen bör bytas ut. Kanske man skall lägga ut hela KLT till försäljning på den privata marknaden. KLT:s ledning har ägnat sig under en rad av år och lagt ekonomiska resurser åt en dyr och icke fungerande organisation.

I en debattartikel i Expressen om Karolinska sjukhuset i Stockholm skriver överläkare Jarl Ehrenberg om Damokles och det skarpslipade svärdet.

Damokles avundades kung Dionysios av Syrakusa dennes privilegierade ställning, men då lät kungen honom få sitta på tronen, men där hängde ett skarpslipat svärd i ett hårstrå ovanför hans huvud. Detta för att illustrera hur utsatt man är i makthavarens position.

Nu behöver ju inte KLT:s ledning ha ett skarpslipat svärd över sig och med detta inte riskera livhanken. Inom den offentliga världen fungerar det annorlunda om man har misskött sig så skyller man på, ”detta har vi inte kunnat förutse”, vi måste bli bättre, ”ett tåg körde på ett träd” eller vi tillsätter en utredning och en massa andra floskler.

Jag har nämnt det förut i debatten i ett privat aktiebolag kan verkställande direktören symboliskt ha ett Damoklessvärd hängande över sig. Styrelsen som har aktieägarnas uppdrag driva företaget kan med omedelbar verkan avsätta en vd som misslyckats med sitt uppdrag och därmed ha ett Damoklessvärd över sitt huvud. I förlängningen kan både styrelse och vd räkna med att bli avskedade.

Vi röstberättigade har ”bolagstämma” vart fjärde år då får vi välja vilka politiker som vi vill ha, jag tycker att Kalmar läns invånare inte skall behöva dras med en sådan inkompetent styrelse och politisk ledning som uppenbart saknar förmåga att leda detta sorgebarn KLT.

2018 får vi välja våra politiker då kanske Damoklessvärd faller men det är väl att hoppas för mycket.