Debatt Svar på Tomas Kronståhls debattartikel "Satsningar eller sovstad?” i VT den 7 februari.

Det är fascinerande att läsa hur Tomas Kronståhl (socialdemokratisk riksdagsman), med sin mycket högtravande ”jag-vet-bäst-retorik” och med skrämselpropaganda, försöker slå fast att den enda lösningen till en bättre in- och utfart i Västervik, är att satsa en halv miljard på en södra infart. I sin arroganta och överlägsna ton menar Kronståhl att mitt förslag, att som ett komplement utreda hur den befintliga in- och utfarten kan utvecklas, skulle handla om populism.

Jag kan verkligen inte förstå hur ett förslag som i grund och botten handlar om att säkerställa att de beslut vi fattar är det mest kostnadseffektiva, kan vara populism. Jag menar att vi behöver ha alternativa förslag, speciellt i ett läge där kostnaderna ökar, finansiär saknas och stora naturvärden äventyras. Något annat vore ett ansvarslöst och oheligt mot våra skattebetalare.

I sin iver att övertyga oss, punktar Kronståhl upp en rad, mer eller mindre, självklara argument och effekter som uppstår vid ett bygge av en södra infart. Det intressanta är att vi är helt överens om dessa argument och effekter. Det är helt enkelt inte svårt att begripa eller hålla med om att säkerheten blir bättre eller att det går fortare in och ur Västervik om vi bygger ytterligare en in- och utfart som är kortare än den befintliga. Det kan nästan vem som helst räkna ut. Det vi inte är överens om är om detta är värt en halv miljard och om det möjligtvis kan finnas alternativa kostnadseffektiva lösningar.

Jag vill vara tydlig med att vi moderater står bakom en södra infart men bara om en betydande del finansieras av extern part. Vi anser helt enkelt inte att kommunen klarar av att betala hela projektet själv. Speciellt i ett läge där vi går in i en sämre konjunktur med minskade skatteintäkter och ökade utmaningar inom välfärden. Kronståhl borde, som före detta kommunalråd, veta att varje skattekrona måste användas förnuftigt och effektivt och att kommunen också måste säkerställa resurser till välfärden.

Jag kan inte låta bli att fundera på hur Kronståhls efterträdare till kommunalrådsposten Dan Nilsson (S) och vice kommunalråd Conny Tyrberg (C) ställer sig till att investera i en södra infart under dessa premisser?

Kronståhl påstår vidare att en ny utredning skulle riskera att försena projektet med en södra infart med över 20 år. Låter för mig som en rejäl överdramatisering och samtidigt vill jag vara tydlig med en sak, en folkvald politiker ska aldrig tveka på att dra i bromsen när ett projekt håller på att förvandlas till ett prestigefyllt självändamål framför nytta för medborgaren. Min förhoppning är att motionen om att utreda hur den befintliga in- och utfarten kan utvecklas, blir beviljad och att våra tjänstemän får i uppdrag att titta på vilka alternativ som är möjliga, vilka effekter som kan uppnås samt givetvis ta fram kostnads- och nyttokalkyl vid de olika alternativen. Först då kan vi med säkerhet och trygghet fatta beslut om att satsa våra kommunala skattemedel på effektiva infrastrukturlösningar. Det är vi skyldiga våra medborgare!