DEBATT Svar på Jakob Styrenius ledare VT 16/6 Hur ska ett nytt sjukhus finansieras undrar Jakob Styrenius i VT:s ledare 16/6 och är det lämpligt att lansera frågan ett valår? Liberalerna har vid månadsmöten och i media framfört att sjukhusets placering och expansionsmöjligheter bör utredas inför framtiden. Grunden är förändringen av sjukvården som vi anses stå inför, där befolkningen växer i antal samtidigt som gruppen äldre över 80 år ökat markant det närmaste årtiondet. Samtidigt förändras den lokala geografin och tätorten växer såväl i utkanterna som centralt. En utredning ger ett framtidsperspektiv vilket syftar till ett beslutsunderlag som svarar på frågan om sjukhuset är rätt placerat för överskådlig framtid samt om möjligheter finns till utveckling, expansion och till vilket pris.

Tekniken utvecklas och vården med den. Större, mindre eller annorlunda planerade utrymmen kan komma att krävas och bara nya psykiatrihusets planering visar redan nu på områdets begränsningar ytmässigt. Om sedan andra verksamheter kommer att växa, vad blir konsekvenserna? Kommer exempelvis hjärtsjukdom som akut hjärtinfarkt alltid att åtgärdas i Kalmar? Förhoppningsvis kan den akuta hjärtsjukvården i norr utvecklas så patienten besparas två timmars väntetid i en ambulanstransport. Frågan Liberalerna vill utreda är om det nuvarande sjukhuset eller alternativet i utredningen motsvarar framtida krav på en optimal vårdmiljö för patienterna i en optimal arbetsmiljö för medarbetarna i förhållande till lokalisation och investeringar. Investeringsbehovet anges nu av sjukhusledningen till ca 5-6 miljarder kronor och nybyggnadskostnader ca 4-5 miljarder. Det motiverar att tänka efter före var pengarna ska placeras och att lyssna till professionen. Jämför det gamla Centrallasarettet i Norrköping som flyttades ut till kanten av Vrinneviskogen 1990, nu växer staden så det knakar bortom sjukhuset. Vi får inte glömma bristen, att ta personalförsörjningens framtid på allvar, de senaste 20 åren. För att inte förglömma ignoransen av professionens varningar inför nivåstruktureringen av cancervården. Politikens roll är att lyssna och agera, inte minst ett valår. Liberalerna har aldrig utlovat något i sjukhusfrågan. Varken ekonomiskt, förändringsmässigt eller geografiskt. Bara att Liberalerna vill utreda frågan. Det finns 4-6 miljarder skäl, lika många som kronor att investera i kommande generationers framtid. Vi vill utreda var, hur och till vilket pris. Allt annat vore valfläsk ett valår.