Debatt Liberalerna har under flera år kritiserat nivåstruktureringen av länets cancervård .Det bekräftas i SVT Dokument inifrån. Utredningen var undermålig. Verkligheten speglas inte. Hela tiden har Lena Segerberg (S), ansvarigt landstingsråd från Västervik, gått i frontlinjen och drivit igenom nedskärningarna .De nu redovisade felaktigheterna från enmansutredaren väcker flera lokala frågor. Varför klargör inte Lena Segerberg hur den rödgröna majoriteten ämnar planera för framtiden?

Ska kirurgisk utbildning, kompetens och akutuppdraget fortsatt äventyras eller är det dags att ta reda på fakta och lyssna till professionen? Lyssna på kirurgerna som är utbildade för uppgiften? Hur kan dom ha så fel enligt Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet? Dra ner på centraliseringen säger nu Svensk Kirurgisk Förening. Vad säger Lena Segerberg till befolkningen i de fem berörda kommunerna?

Liberalerna har hunnit med både debattartiklar och offentligt möte men den rödgröna majoriteten har ännu inte vaknat till eller inte vågat förklarat sig inför befolkningen. Rimligen skulle dom rödgröna ha hämtat in mer fakta från landstingets tjänstemän och inte bara accepterat så genomgripande förändringar trots upprepade varningar från både kirurger och gynekologer. Aningslöst och utan kritiskt tänkande från både den rödgröna majoriteten och ansvariga chefstjänstemän kan resultatet inte bli annat än ett misslyckande.

Varken ansvariga landstingsrådet Lena Segerberg, dåvarande landstingsdirektören likaväl som vid tiden ansvarig hälso- och sjukvårdsdirektör iddes tänka till. Tänka tanken: varför finns det inte några anmärkningar i kvalitetsregistren? De förs sedan lång tid med största noggrannhet för att spegla just kirurgernas operativa insatser med eventuella komplikationer och därmed upprätthålla patientsäkerheten. Om det är okunskap , ignorans eller inneboende kultur att apatiskt acceptera utan att ifrågasätta går nog inte att helt svara på men det visar på att förbättringspotential finns. Närmast oändlig.

Eller är det som vanligt att kunskapen om sjukvårdens organisation, kontroller och samverkan mellan olika professioner inte respekteras eller kanske till och med fattas?

Den rödgröna majoriteten har tagit på sig ett stort ansvar för att omstrukturera länets cancervård, och det endast grundat på en felaktig nationell utredning. Helt utan respekt för konsekvensanalys, professionens varningar samt länsbornas behov av kvalificerad, patientnära och säker cancervård.